Obnovení zkoušek z teoretických znalostí pilotů na ÚCL

30. 4. 2020

ÚCL v souladu s podmínkami vládního uvolňování mimořádných opatřeních  proti šíření nemoci Covid-19 připravuje obnovení zkoušek z teoretických znalostí (dále teoretické zkoušky)  za následujících podmínek:

1. Mimořádné termíny v květnu 2020

18.05. až 21.05.2020 (pondělí až čtvrtek):

Teoretické zkoušky CPL, IR, EIR a ATPL pro letoun a vrtulník pro dokončení již započatého bloku budou pouze pro ty uchazeče, kteří už byli přihlášeni na zrušený termín z 16.03. až 19.03.2020. Tito uchazeči se nemusí na zkoušku znovu přihlašovat. O podrobnostech zkoušky (předmět, přesný termín) budou informováni e-mailem.

25.05. až 28.05.2020 (pondělí až čtvrtek):

Teoretické zkoušky PPL a LAPL pro letoun a vrtulník budou přednostně pro ty uchazeče, kteří už byli přihlášeni na zrušený termín z 23.03 až 26.03.2020. V případě volné kapacity budou přijímány i přihlášky uchazečů o novou zkoušku. Všichni tito uchazeči (už přihlášení na zrušený březnový termín i noví) se musí znovu ke zkoušce přihlásit. Tyto přihlášky lze podávat od 04.05.2020.

2. Řádné termíny od června 2020

Od června 2020 budou teoretické zkoušky pilotů probíhat v řádných termínech pro teoretické zkoušky publikovaných na webových stránkách ÚCL, viz www.caa.cz – personál – teoretické zkoušky. Vzhledem k tomu, že v rámci nutných hygienických opatření musela být snížena kapacita učebny, všechny dosud podané přihlášky na zkoušky v  termínech od 01.04.2020 do 31.08.2020 jsou  zrušeny a je nutno podat přihlášky znovu. Systém pro podávání nových přihlášek bude obnoven od 07.05.2020 (čtvrtek).

3. Hygienická opatření

3.1. Kapacita učebny

Kapacita učebny pro teoretické zkoušky byla do odvolání kvůli zajištění vzájemných rozestupů min. 2 metry snížena z původních 14 na 12 uchazečů.

3.2 Ochranná rouška

Každý uchazeč je povinen po celou dobu svého pobytu v budově ÚCL mít nasazenu roušku kryjící dýchací otvory. Uchazeči budou mít možnost v případě znehodnocení své roušky, např. dlouhým používáním, obdržet na účebně roušku novou. 

3.3 Vstup do budovy ÚCL a pohyb po budově

Na vstupu do budovy ÚCLbude recepční uchazečům měřit teplotu. Na základě naměřené teploty (38°C a vyšší) nebo při vyčerpání kapacity budovy s ohledem na rozestupy min 2 metry  bude recepční oprávněna odmítnout vstup uchazeči. Všechny uchazeče rovněž žádáme o to, aby se v budově ÚCL zdržovali co nejkratší možnou dobu, zejména, aby se neshromažďovali po skončení zkoušky ve společných prostorách ÚCL a aby opustili budovu ÚCL neodkladně po skončení zkoušky.

3.4 Dezinfekce rukou

Každý uchazeč je povinen si před zahájením zkoušky vydezinfikovat ruce přípravkem, který bude k dispozici.

3.5 Dezinfekce pracovního místa

Po ukončení zkoušky bude po každém uchazeči vydezinfikováno jeho pracovní místo včetně použitých pomůcek.

4. Výjimky COVID-19

4.1 Doporučení výcvikovou organizací k teoretické zkoušce

Toto doporučení (certifikát o úspěšném absolvování příslušného kurzu teoretické výuky) pro všechny druhy teoretických zkoušek pilotů na ÚCL má původní platnost 12 měsíců od data jeho vydání. Končí-li jeho původní platnost kdykoliv v měsících březen až červenec 2020, prodlužuje se do 31.07.2020. O udělení této výjimky není nutno žádat. Přihlášky k teoretické zkoušce s využitím této výjimky bude ÚCL prostě přijímat. Bližší podrobnosti – viz Výjimka pro žadatele o průkazy a kvalifikace / studenti kurzů / uchazeči u zkoušek na ÚCL.

4.2 Již zahájená teoretická zkouška CPL, IR, EIR a ATPL

Teoretická zkouška CPL, IR, EIR a ATPL musela být původně dokončena během 18 měsíců od jejího zahájení. Tato doba se prodlužuje o dobu nepřístupnosti zkoušky na ÚCL. O udělení této výjimky není nutno žádat. ÚCL ji udělí automaticky, nastane-li zde popsaný případ. Bližší podrobnosti – viz www.caa.cz – aktuality – Výjimka z požadavků na teoretické zkoušky a na žadatele o průkazy a kvalifikace čj. 1634-20-301 ze dne 03.04.2020.     

4.3 Doba nepřístupnosti zkoušky na ÚCL

Dobou nepřístupnosti zkoušky na ÚCL pro uchazeče se rozumí:

  1. Uchazeči pobývající v ČR:
  • Březen až květen 2020, tj. 3 měsíce, byl-li přihlášen na zkoušku ve zrušeném termínu od 16.03. do 19.03.2020
  • Duben a květen 2020, tj. 2 měsíce, v ostatních případech
  1.  Uchazeči pobývající mimo ČR:
  • Březen 2020, byl-li přihlášen na zkoušku  ve zrušené termínu od 16.03. do 19.03.2020, až ten kalendářní měsíc, ve kterém ještě nemohl přicestovat do ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření viru COVID-19.
  • Duben 2020, nebyl-li přihlášen na zkoušku ve zrušeném termínu od 16.03. do 19.03.2020, až ten kalendářní měsíc, ve kterém ještě nemohl přicestovat do ČR v souvislosti s opatřeními proti šíření viru COVID-19

5. Další mimořádné termíny

ÚCL je připraven na základě prokázaného zájmu většího množství uchazečů zvážit vypsání dalších zkušebních termínů, pokud to bude nutné.

6. Zkušební řád

Všechna výše uvedená opatření budou rovněž ke dni obnovení provádění zkoušek zapracována do zkušebního řádu ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor