Prodloužení platnosti některých dokumentů nutných ke zkouškám teoretických znalostí a pro žadatele o průkazy a kvalifikace

6. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“)  z požadavků Part-FCL.025, FCL.060, FCL140A, FCL.140.H, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.805, FCL.825, FCL.830 a bodu (1) odstavce H Dodatku 3 k Příloze I (Part-FCL) nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osoby, které žádají nebo budou žádat Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) o vydání průkazu pilota letounů nebo vrtulníků.       

I. Příslušné osoby:

 1. Osoby, které podstupují nebo budou podstupovat teoretické zkoušky na ÚCL (dále jen „uchazeči“).  
 2. Osoby, které žádají nebo budou žádat ÚCL o vydání průkazu nebo kvalifikace (dále jen „žadatelé).
 3. Osoby, které se zúčastňují výcvikových kurzů MCC(A)/(H), modulový teoretický ATP(H), NIGHT(A)/(H) a EIR ve výcvikových organizacích osvědčených ÚCL (dále jen „studenti“).

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti kteréhokoliv z následujících dokumentů v období od  01.03.2020 do 31.07.2020:
  1. Doporučení výcvikovou organizací pro teoretické zkoušky,
  2. Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro účely vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR,

je jejich doba platnosti prodloužena do 31.07.2020.

 1. Byla-li kterákoliv ze zahájených teoretických zkoušek CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H) nepřístupná od 16.03.2020, maximální doba pro tuto zkoušku se prodlužuje o dobu, po kterou byla pro uchazeče nepřístupná.  Poznámka: Datum znovuzahájení teoretických zkoušek není dosud znám. Jakmile bude znám, bude to zveřejněno na www.caa.cz – Aktuality.
 2. Končí-li kterékoliv z období v následujících případech v době od 01.03.2020 do 31.07.2020:
  1. Doba mezi zahájením třídního / typového výcvikového kurzu a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti,
  2. Doba mezi absolvováním zkoušky dovednosti a žádostí o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace,
  3. Doba mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) nebo EIR,

jejich platnost se prodlužuje do 31.07.2020.

 1. Překročí-li doba mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H), modulový teoretický ATP(H), NIGHT(A)/(H) nebo EIR původní maximální dobu, po kterou se může konat, jejich povolená doba trvání se prodlužuje do 31.07.2020.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že uchazeč, žadatel nebo student nemůže splnit požadavky uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, přístupu na ÚCL, provozu výcvikových organizací a činnosti examinátorů, a to po splnění následujících požadavků:    

 1. U Doporučení výcvikovou organizací pro teoretické zkoušky (původní doba platnosti 12 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile se uchazeč přihlásí na další pokus.
 2. U Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro účely vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR (původní doba platnosti 24 měsíců pro PPL a 36 měsíců pro ty ostatní) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušného průkazu nebo kvalifikaci IR / EIR.
 3. U zahájených teoretických zkoušek CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H),  které byly nepřístupné  od 16.03.2020, se jejich maximální doba pro zkoušku (původně 18 měsíců) prodlužuje o dobu, po kterou byly tyto zkoušky pro uchazeče nepřístupné.  ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile se uchazeč přihlásí na další pokus.
 4. Pro dobu mezi zahájením třídních / typových výcvikových kurzů a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.
 5. Pro dobu mezi absolvováním zkoušky dovednosti a podáním žádosti o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.
 6. Pro dobu mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) / EIR (původní doba maximálně 6 měsíců) ÚCL udělí výjimku automaticky, jakmile žadatel podá žádost o vydání příslušné kvalifikace.  
 7. Pro doby mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H) (původní doba maximálně 6 měsíců), modulový teoretický ATP(H) (původní doba maximálně 18 měsíců), NIGHT(A)/(H) (původní doba maximálně 6 měsíců) a EIR (původní doba maximálně 36 měsíců) ÚCL na základě žádosti výcvikové organizace udělí výjimku. ÚCL může požadovat za nezbytné po konzultaci s výcvikovou organizací, že student musí absolvovat dodatečný výcvik.  

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Doporučení výcvikové organizace pro teoretické zkoušky: Netýká se studenta ani organizace. Jakmile uchazeč zahájí zkoušky, ÚCL poznamená udělení výjimky na dodané doporučení slovy:  Výjimka COVID-19.   
 2. Osvědčení o absolvování teoretických zkoušek pro vydání průkazu nebo kvalifikace IR / EIR: Netýká se studenta ani organizace. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodané osvědčení slovy: Výjimka COVID-19
 3. Zahájené teoretické zkoušky CPL(A)/(H), IR(A)/(H), EIR, ATPL(A)/(H) a ATPL/IR(H), které byly nepřístupné od 16.03.2020: Uchazeč se přihlásí na volný termín na zkoušku.
 4. Doba mezi zahájením třídního / typového výcvikového kurzu a absolvováním příslušné zkoušky dovednosti: Netýká se studenta ani organizace. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19.   
 5. Doba mezi absolvováním zkoušky dovednosti a podáním žádosti o vydání příslušné třídní / typové kvalifikace: Netýká se žadatele. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19
 6. Doba mezi zahájením a ukončením zkoušky dovednosti IR(A)/(H) / EIR: Netýká se žadatele. ÚCL poznamená udělení výjimky na dodaný formulář Žádosti a zprávy slovy: Výjimka COVID-19
 7. Doba mezi zahájením a ukončením výcvikových kurzů MCC (A)/(H), modulového teoretického ATP(H), NIGHT(A)/(H) a EIR: Postup pro výcvikovou organizaci: Příslušná výcviková organizace zašle e-mailem na adresu podatelna@caa.cz vyplněný formulář ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY COVID-19 DLE ČJ. 1634-20-301 z 03.04.2020 a vyčká na odpověď ÚCL. Příslušná osvědčení o absolvování předmětných výcvikových kurzů vydá studentům až poté, co k této věci obdržela kladné stanovisko ÚCL.

Oznámení o prodloužení platnosti některých dokumentů nutných ke zkouškám teoretických znalostí a pro žadatele o průkazy a kvalifikace

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor