Aktuální informace pro organizace Part-147 a pro žadatele o AML Part-66

13. 1. 2020

K 1.1.2020 byly aktualizovány postupy pro organizace Part-147 a pro žadatele o vydání / rozšíření AML Part-66.

  1. www.caa.cz – personál – výcvikové organizace: Byla zveřejněna změna 1 postupu CAA-ZLP-143 Organizace Part-147, kde v odstavcích 4.14 až 4.20 jsou změněné požadavky na instruktory, examinátory a hodnotitele organizací Part-147 a dalších organizací, které poskytují praktickou část typových výcviků dle Part-66.
  2. www.caa.cz – personál – technik údržby letadel: Byl zveřejněn nový postup CAA-ZLP-144 Zácvik na pracovišti (součást typového výcviku technika údržby letadel) obsahující požadavky na tento druh výcviku a vzorový Deník zácviku na pracovišti.
  3. www.caa.cz – personál – technik údržby letadel: Byla zveřejněna změna 1 postupu CAA-ZLP-121 AML Part-66, kde je změněna kapitola 4.17 Zápočty modulů základních teoretických zkoušek.