Aktualizace směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-n/2019

5. 11. 2019

Bylo uveřejněno 2. vydání směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-0/2019, které upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu po 2.1.2020. Směrnice reflektuje požadavky nařízení Komise (EU) 2015/340 a prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373, včetně dotčených AMC.

Směrnice CAA/S-SP-009-1/2019 upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu, které jsou stanoveny přímo použitelnými nařízeními EU – PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/340, včetně dotčených AMC k oběma právním předpisům. Dokument současně stanovuje jak notifikační požadavky pro tyto subjekty při plánovaném zavádění změn, tak i základní zásady a požadavky pro rozhodování o zavádění změn, včetně postupů přezkumu navrhovaných změn Úřadem pro civilní letectví a jejich schvalovací proces. 2. vydání směrnice doplňuje činnost ÚCL při schvalování postupů poskytovatelů služeb pro řízení zavádění změn jejich funkčních systémů, dále vazbu na postupy poskytovatelů služeb k prokázání zajištění bezpečnosti SW, postupy koordinace ÚCL s příslušnými úřady při přezkumu změn funkčních systémů s dopadem na přeshraniční poskytování služeb, cíle auditů ÚCL v rámci dohledu nad změnami funkčního systému a v přechodných a závěrečných ustanoveních doplňuje upřesnění přechodného období mezi 2. 1. 2020 a 31. 3. 2020 s ohledem na implementaci již dříve schválených změn. Tato směrnice ve 2. vydání nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2020 a současně se tímto dnem ruší Směrnice CAA/S-SLS-016-3/2012 ve verzi 4.0. Dnem 1.11.2019 se ruší Směrnice CAA/S-SP-009-0/2019 (1.vydání).

Uvedenou směrnici naleznete v části Sekce provozní na stránce Směrnice ÚCL.