Aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-n/2019

15. 9. 2020

Byla uveřejněna nová verze směrnice ÚCL CAA/S-SP-009-2/2019, která upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu. Směrnice reflektuje jak požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/373 a nařízení Komise (EU) 2015/340, tak i návrhy poskytovatelů služeb na zefektivnění procesu řízení zavádění změn.

Směrnice CAA/S-SP-009-2/2019 upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu, které jsou stanoveny přímo použitelnými nařízeními EU – PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/340, včetně dotčených AMC k oběma právním předpisům. Dokument současně stanovuje jak notifikační požadavky pro tyto subjekty při plánovaném zavádění změn, tak i základní zásady a požadavky pro rozhodování o zavádění změn, včetně postupů přezkumu navrhovaných změn Úřadem pro civilní letectví a jejich schvalovací proces. 3. vydání směrnice doplňuje seznam notifikovaných informací a formu notifikace, zavádí kategorii rutinní změny, upravuje postup ÚCL při rozhodování o přezkumu argumentu změny a upravuje požadavky zahraniční koordinace změn. Současně 3. vydání doplňuje povinnosti TO v rámci změn, které podléhají notuifikaci Úřadu. Tato směrnice ve 3. vydání nabývá účinnosti dnem 15. 10. 2020 a současně se tímto dnem ruší Směrnice CAA/S-SP-009-1/2019 (2. vydání).

Směrnici naleznete v části směrnic sekce provozní na stránce Směrnice ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní