Změna postupu vydávání oprávnění podle § 17 zákona o civilním letectví

Sekce provozní Úřadu pro civilní letectví sděluje, že na základě příkazu ředitele sekce provozní nebudou nadále vydávána nová oprávnění, ani nebude prodlužována platnost stávajících oprávnění vydaných podle § 17 zákona o civilním letectví pro činnosti týkající se leteckých pozemních zařízení stanovených v Příloze 1 prováděcí vyhlášky č. 108/1997 Sb., která jsou používána na letištích osvědčených podle jednotných harmonizovaných pravidel EU. Do doby nabytí účinnosti připravované změny vyhlášky č. 108/1997 Sb. bude postupováno podle tohoto příkazu.

Příkaz ředitele SP (č.j. 576-23-701)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní