fbpx

Osvědčování vybavení

Schvalování vybavení letadel, motorů, vrtulí-letadlových částí a zařízení.

Co to je?

Osvědčování vybavení je schvalování jednotlivých letadlových částí a zařízení a jejich zástaveb do výrobků, tj. letadel, motorů, vrtulí. Možné způsoby schvalování letadlových částí a zařízení předepisuje Evropský předpis (ES) 1702/2003, Part 21, Subpart K viz web stránky EASA. Tyto způsoby jsou:

a) Ve spojení s typovým osvědčováním, doplňkovým typovým osvědčováním, schvalováním změny typového návrhu letadla, motoru, vrtule,

b) Samostatné univerzální schválení letadlové části nebo zařízení udělením Oprávnění ETSO (European Technical Standard Order Authorisation). Opravňování předepisuje Evropský předpis (ES) 1702/2003, Part 21, Subpart O viz web stránky EASA.

c) V případě normalizovaných dílů prokázání, že díl splňuje úředně uznané normy.

Oprávnění ETSO je udělováno výrobci letadlové části, zařízení Evropskou Agenturou pro bezpečnost letectví EASA. Žadatel podává žádost o udělení oprávnění ETSO přímo na EASA na EASA Form 34. Udělené Oprávnění ETSO není samo o sobě schválením zástavby letadlové části nebo zařízení. I letadlová část nebo zařízení s uděleným Oprávněním ETSO se musí podrobit postupu osvědčování vybavení, schválení zástavby, v procesu typové certifikace nebo schvalování změny typového návrhu.

Čeho se osvědčování vybavení týká ?

Položka vybavení, která se musí podrobit postupu osvědčování je každá zastavovaná letadlová část a zařízení na letadle, motoru, vrtuli, které jsou potenciálně zaměnitelné za vybavení od jiného výrobce.

Čeho se týká opravňování ETSO ?

Letadlových částí a zařízení, které jsou uvedeny v předpisu EASA CS-ETSO viz web stránky EASA. Pokud předpis letové způsobilosti nebo provozní předpis výslovně požadují, že letadlová část nebo zařízení musí být schváleny, část nebo zařízení vyrobené pod Oprávněním ETSO splňují tento požadavek. Udělené Oprávnění ETSO je sice platné ve všech členských státech EU, ale není samo  sobě schválením jejich zástavby do výrobků. Proto každá letadlová část nebo zařízení s uděleným Oprávněním ETSO se musí podrobit procesu osvědčování zástavby.

Postupy

Pro sjednocení postupu osvědčování vybavení vydal ÚCL poradní oběžník PO/ST-20-7 (X) Přijatelné postupy pro osvědčování vybavení, platný od 1.7.2007 – viz web stránky CAA CZ. Tímto PO je nahrazena směrnice ÚCL Směrnice Postupy Osvědčování Vybavení CAA-ST-076-x/04. Poradní oběžník zavádí namísto dříve vydávaného Souhlasu s použitím výrobku v civilním letectví Evidenční list vybavení (ELV), který má však vzhledem k platnosti Evropské legislativy poněkud jiný účel a použití.

Poznámka:

a) SOUHLASY vydané před 1. květnem 2004 pro letadlové části a zařízení zabudované na typově schválených letadlech, motorech, vrtulích a PEJ zůstávají v platnosti, pokud jsou dodržovány podmínky platné při jejich vydání. (seznam vydaných Souhlasů do tohoto období je na web stránkách CAA CZ.

b) Souhlasy vydané po tomto období jsou ekvivalentní ELV (ve smyslu výše uvedeného PO)

Zpracování případné Technické specifikace se pak bude požadovat podle Směrnice ÚCL CAA-TI-019-n/00, viz web stránky CAA CZ.

 
Kontakt:

Odbor certifikace a inženýringu 
Ing. Vít Zárybnický – ředitel
tel: 225 421 135

Ing. Lubomír Saltuari – vedoucí Referátu způsobilosti výstroje letadel (VL)
tel: 225 421 727

Ing. Milan Cibulka – vedoucí Referátu způsobilosti pohonných jednotek (PJ)
tel: 225 421 730

Ing. Miroslav Červinka – vedoucí Oddělení draků a letových výkonů (DLV)
tel: 225 421 136