Standardní změny

Standardní změny a opravy podle nařízení Komise (EU) č.748/2012, Part 21

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, Part 21 zavádí pojem Standardní změna (v para. 21.A.90B) a Standardní oprava (v para. 21.A.431B) pro transferované typy letadel (tzv. EASA types). Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 je dostupné na webových stránkách EASA.

Podrobné požadavky na provádění Standardních změn a Standardních oprav transferovaných typů letadel jsou předmětem certifikační specifikace CS-STAN, dostupné na webových stránkách EASA. Tato certifikační specifikace obsahuje konstrukční data s přijatelnými metodami, technikami a postupy pro provádění Standardních změn a Standardních oprav a jejich identifikaci.

Standardní změny a Standardní opravy navržené v souladu s CS-STAN nepodléhají schvalovacímu procesu EASA a mohou být na příslušném typu letadla provedeny, pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené Nařízením Komise (EU) č. 748/2012, Part 21, a CS-STAN.

Požadavky na vyhotovení záznamů o provedené Standardní změně, na provedení změn související dokumentace a na uvolnění letadla do provozu po provedené Standardní změně nebo Standardní opravě jsou uvedeny v certifikační specifikaci CS-STAN.

Podrobné informace k provádění Standardních změn a Standardních oprav transferovaných letadel naleznete ve výše uvedeném nařízení Komise č. (EU) 748/2012, Part 21, a certifikační specifikaci CS-STAN.

Standardní změny podle předpisu L8/A

Dne 13.10.2016 vešla v platnost změna č. 10 předpisu L8/A, která v článku 3.7 zavedla do národního předpisového prostředí pojem Standardní změna. Prováděcí postupy pro tyto Standardní změny (N-STAN) v národním předpisovém prostředí stanovuje ÚCL a jsou předmětem směrnice CAA-ST-115-n/16.

Systém Standardních změn v národním předpisovém prostředí umožňuje provést změnu na tzv. annexových typech letadel specifikovaných v Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2018/1139  (tzv. Základní nařízení) s využitím schválených postupů, aniž by bylo nutné žádat nebo jakkoliv schvalovat změnu TC před nebo během její realizace.  Standardní změny nepodléhají postupům schvalování uvedeným v čl. 3.2, 3.3 nebo 3.6 přepisu L8/A, dostupném na webových stránkách ŘLP.

Provedení Standardních změn se řídí již zmíněnou směrnicí CAA-ST-115-n/16 a je omezeno na úkony v rámci nepravidelné údržby, spočívající ve výměně nebo zástavbě vybraných zařízení na specifikovaných kategoriích letadel, prováděné oprávněnou osobou nebo organizací. Zavedení tohoto systému umožňuje realizovat např. výměnu stávající VKV radiostanice, přístrojového vybavení, baterie, tísňového vysílače ELT, instalaci solárních panelů, světel apod., bez nutnosti takovou změnu řešit organizací oprávněnou k projektování.

Požadavky na vyhotovení záznamů o provedené Standardní změně, na provedení změn související dokumentace a na uvolnění letadla do provozu po provedené Standardní změně jsou uvedeny ve směrnicí CAA-ST-115-n/16.

Podrobné informace k provádění Standardních změn annexových letadel naleznete ve výše uvedeném předpisu L8/A a směrnici CAA-ST-115-n/16.

Podpůrné dokumenty a odkazy


Poslední aktualizace: 11. 12. 2023

Správce stránky: Oddělení konstrukce

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická