fbpx

Typy balónů transferované do EASA/The balloons´ types tranferred to EASA

Poslední revize TCDS typů balónů původně certifikovaných v České republice ÚCL a jeho předchůdci,převedených před datem 28.3.2007 včetně pod zodpovědnost EASA.

Last revisions of TCDS´s of the balloons types originally certificated in the Czech Republic by the CAA CZ and its predecessors transferred under the EASA responsibility before March 28, 2007 including.

TypeModelCAA CZ TCDS No.No.EASA TCDS No.
AB 2 AB 2AB 2a85-01 CZ ENEASA.BA.001
AB 8AB 890-02 CZ ENEASA.BA.002
AEROTECHNIK ABAEROTECHNIK AB92-06 CZ ENEASA.BA.004
BBBB all models93-01 CZ ENEASA.BA.003