Stanovisko ÚCL k používání formuláře EASA FORM 1 s popisky v jiném než anglickém nebo českém jazyce

S ohledem na množící se dotazy prezentuje ÚCL pro případné zájemce stanovisko k vystavování formuláře EASA FORM 1 s popiskami v jiném než anglickém nebo českém jazyce. 

Závazný formát formuláře EASA FORM 1 je definován v Dodatku I nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 v platném znění, respektive Dodatku II Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 v platném znění. V pokynech shodně obsažených v obou zmíněných dodatcích se uvádí, že EASA FORM 1 by měl být vystaven v anglickém jazyce a případně v jednom nebo více dalších jazycích.

Stanovisko ÚCL k těmto podmínkám je takové, že každý držitel oprávnění, který může osvědčení vystavit, je povinen použít EASA FORM 1 ve formátu stanoveném výše uvedenými nařízeními a vždy s popiskami v anglickém jazyce.

Použití dalšího doplňkového jazyka k anglickým popiskám je ponecháno na volbě držitele oprávnění. Odpovědnost za správnost překladu nese tento držitel. V případě rozporu má anglický text jednoznačně přednost před doplňkovým textem v jiném jazyce.

Držitel oprávnění je povinen zabezpečit, že jím pověření pracovníci používají platnou verzi EASA FORM 1, a z tohoto důvodu musí zajistit minimálně, že:

  • dvojjazyčná varianta formuláře EASA FORM 1 je zařazena mezi jeho řízenou dokumentaci;
  • je systémově zabezpečena aktualizace tohoto formuláře EASA FORM 1 při jakékoliv změně příslušných nařízení; a
  • zavedení formuláře je řešeno změnou výkladu/příručky nebo souvisejících směrnic.

Povinnost řídit a používat takovou variantu formuláře EASA FORM 1 leží zcela na držiteli oprávnění, který osvědčení o uvolnění vystavuje. Použití formulářů řízených jinou organizací (s výjimkou formuláře zveřejněného na webu ÚCL) není proto možné.

Pro číslování vystavovaných vícejazyčných formulářů EASA FORM 1 doporučuje ÚCL používat společnou řadu čísel. Jedná se o zcela rovnocenné doklady a je povinností držitele oprávnění systémově zajistit zpětnou vysledovatelnost a přiřaditelnost.

Varianta formuláře EASA FORM 1 zveřejněná na webových stránkách ÚCL je vstřícným krokem směrem k držitelům oprávnění, kterým umožňuje jednoduše používat vždy aktuální formát formuláře EASA FORM 1 v anglicko-české variantě a pro ÚCL je stále přijatelné doložení použití aktuální verze formuláře EASA FORM 1 odkazem na tento formulář. Jiné vícejazyčné varianty zveřejňovány nebudou.

S ohledem na výše uvedené ÚCL upozorňuje,  že na variantě formuláře EASA FORM 1 odchylující se od verze uveřejněné na webových stránkách ÚCL nesmí být v žádném případě uvedeno číslo formuláře ÚCL (např.: CAA/F-ST-111-n/11).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická