Dopravce zásilek

Dopravce zásilek je subjekt, který zajišťuje přepravu nákladu a pošty jménem schváleného agenta, známého odesílatele nebo stálého odesílatele mezi jednotlivými subjekty.


Požadavky pro výkon činnosti dopravce zásilek:

  1. splnění oznamovací povinnosti;
  2. obdržení základních opatření formou rozhodnutí Úřadu;
  3. zpracování bezpečnostního programu, podpis „Prohlášení dopravce“.


Postup pro dopravce zásilek:


1.    Subjekt v souladu s § 86c zákona o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů zašle Úřadu oznámení o tom, že hodlá vykonávat činnost dopravce zásilek. Oznámení obsahuje tyto základní informace vzor oznámení:

a.    důvod oznámení;
b.    identifikace žadatele – právnické nebo podnikající fyzické osoby:

i.    název / jméno podle obchodního nebo živnostenského rejstříku;
ii.    adresa;
iii.    IČ;

c.    podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické nebo fyzické osoby;
d.    identifikační údaje bezpečnostního manažera – osoby odpovědné za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, která je držitelem platného dokladu o spolehlivosti vydaného Úřadem (případně Osvědčení fyzické osoby podle zákona 412/2015, o ochraně utajovaných informací):

i.    titul, jméno a příjmení;
ii.    datum narození;
iii.    telefon;
iv.    email.


2.    Po obdržení Rozhodnutí o stanovení základních opatření žadatel určí v souladu s platnou evropskou a národní legislativou osoby, které se budou podílet na ochraně letectví před protiprávními činy a vyžádají si Ověření spolehlivosti u Úřadu (termín pro vydání ověření je 30 dní):
Pro tyto osoby zabezpečí absolvování odpovídajícího školení v souladu NPBV u školitele schváleného Úřadem. Seznam školitelů je uveden na webových stránkách Úřadu - Školitelé.

3.    Subjekt zpracuje nebo zabezpečí zpracování Bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy schváleného agenta a vyplní „Prohlášení dopravce“.
Struktura Bezpečnostního programu a vzor „Prohlášení dopravce“ je uveden v Národní bezpečnostní program.

4.    Zašle elektronicky na Úřad Bezpečnostní program dopravce zásilek a Prohlášení dopravce.Po splnění výše uvedených podmínek Úřad uveřejní základní identifikační údaje dopravce v seznamu dopravců zásilek na stránkách Úřadu.


Politika_bezpecnosti.jpg

PZZ.jpg


doletis.png


drony.jpg


Pruvodce_GA_1.jpg


LPaL__PVP_EU_BANNER.jpg


seminare.jpg


essi_logo.jpg

Kalendář aktualit

březen 2019   < >
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Výběr jazyka česky english