Žádost o potvrzení o nezapsání letadla v leteckém rejstříku (Osvědčení o nezápisu)

(Upravuje § 4 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

Žádost je možné podat prostřednictvím portálu CAA

Portál CAA nabízí plně elektronické interaktivní formuláře žádostí leteckého rejstříku. Žádosti mohou vyplnit občané ČR, kteří se přihlásí pomocí identity občana (např. bankovní identita) a lze je využít pouze v případě, že žadatelem (účastníkem řízení) je občan ČR nebo právnická osoba ČR (důvodem je automatická kontrola žadatelů v registrech ČR). Proces podání žádosti je ukončen úhradou správního poplatku přes platební bránu a automatickým odesláním žádosti na podatelnu Úřadu pro civilní letectví.

Žádost o potvrzení o nezapsání letadla v leteckém rejstříku je plně automatizovaná, po provedené úhradě obdržíte obratem elektronicky podepsané osvědčení o nezápisu v českém a anglickém jazyce na zadanou e-mailovou adresu.

Pro úspěšné podání žádosti přes portál CAA je potřeba mít k dispozici:

 • základní údaje o letadle,
 • doklad totožnosti,
 • platební kartu .

Žádost lze podat také volnou formou.

 • Žádost podává obvykle výrobce letadla, kdy letadlo je exportováno do zahraničí s úmyslem letadlo zapsat v leteckém rejstříku jiného státu
 • V žádosti se specifikuje zejména typ/model letadla, výrobní číslo a výrobce
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: 50 Kč


Doplňující informace

Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

a) údaje o jeho vlastníku, a to:

 1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
 2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,

b )údaje o jeho provozovateli, a to:

 1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
 2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,

c) poznávací značka,

d) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje stanovené prováděcím právním předpisem,

e) zřízení zástavního práva k letadlu, leteckým motorům a vrtulím, náhradním dílům k letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením,

f) letadlová adresa, byla-li přidělena,

g) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku,

h) další údaje, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu