Svoji žádost jsem vhodil do schránky před budovou. Jaký je další postup ve věci? Jak se dozvím, jestli je moje žádost podaná v pořádku?

Obsah Vaší žádosti bude z hlediska správnosti vyplněných údajů ověřen nejpozději do dvou dnů po vhození Vaší žádosti do schránky. Pokud v podané žádosti shledáme jakékoliv nedostatky, budeme Vás kontaktovat, a to buď telefonicky anebo na uvedenou kontaktní adresu, bude-li se jednat o závažnější nedostatky. Pokud se Vám neozveme, nemusíte mít obavy. Vaše žádost je v každém případě podána a bude zpracována tradičním způsobem. Vydání dokladu o spolehlivosti spočívá v ověření záznamu v Rejstříku trestů a zhodnocení stanoviska Policie České republiky; celý proces potom trvá přibližně 1 měsíc.

Jak dlouho trvá celý proces vyřízení žádosti o spolehlivost?

Činnost Úřadu byla obnovena, ale s ohledem na trvající omezující opatření, která mají vliv nejenom na chod Úřadu, ale zejména potom na chod dalších subjektů, které se na procesu ověření spolehlivosti podílejí (např. Policie ČR), může celý proces dočasně trvat i více než 2 měsíce. Jakmile bude činnost Úřadu a dalších subjektů plně obnovena, bude možné Vaši žádost vyřídit ve lhůtě standardních 40 – 50 dnech.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor