Kdy je dron považován za hračku?

Výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let by měly být považovány za hračku a měly by vyhovovat směrnici 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Vyhovění dronu této směrnici je deklarováno v příslušném prohlášení o shodě EU. V případě pochybností posuzují skutečnost, zda by měl být výrobek považován za hračku, orgány dozoru nad trhem, na základě řady charakteristik souvisejících s atraktivitou výrobku pro děti, přístupností atd.

Výrobci však mohou jasně vyloučit svůj výrobek z uplatňování směrnice o bezpečnosti hraček (je-li možná záměna) jasným uvedením minimálního věku > 13 let na jejich výrobku (obal, příručka atd.) (např. „Nevhodné pro děti do 14 let“).

Regulatorní odkaz: Článek 2 směrnice 2009/48/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní