Kdo je „nezapojená osoba“?

„Nezapojenou osobou je osoba, která se neúčastní provozu UAS nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem UAS (dronu).“

Osoba je považována za zapojenou, pokud se rozhodne být součástí provozu, je si vědoma rizika a je schopna kontrolovat polohu dronu během letu.

Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do provozu, musí splňovat následující:

  • udělit souhlas s účastí na provozu (např. souhlas s přeletem dronu); souhlas musí být výslovný;
  • obdržet od provozovatele dronu/dálkově řídícího pilota pokyny a bezpečnostní opatření, která je třeba použít v případě nouzové situace; a
  • neměla by být zaneprázdněna žádnými dalšími činnostmi, které by dané osobě nedovolily kontrolovat polohu dronu, a v případě incidentu podniknout opatření, aby nedošlo k nárazu.

Informace na vstupence, že během akce bude použit dron, se nepovažuje za dostatečnou, protože provozovatel dronu musí získat výslovný souhlas jednotlivce a ujistit se, že jsou si lidé vědomi rizik a postupů, které je třeba přijmout v případě nouze.

Během provozu se očekává, že zapojené osoby budou sledovat trajektorii dronu a budou připraveny přijmout opatření na svoji ochranu v případě neočekávaného chování dronu. Pokud jsou během provozu UAS lidé zaneprázdněni prací nebo sledováním něčeho, co není slučitelné se sledováním trajektorie dronu, nelze je považovat za zapojené.

Příklady nezapojených osob:

  • diváci shromáždění při sportovních aktivitách, koncertech nebo jiných hromadných akcích;
  • lidé na pláži nebo v parku nebo procházející se po ulicích.

Nezapojená osoba není jen osoba, která je přímo vystavena dronu, ale může to být také osoba, která je v autobuse, autě atd. a která je dronu vystavena nepřímo. Například pokud dron letí nad automobilem, měl by být jeho řidič považován za „nezapojenou osobu“. Důvodem je to, že dron letící poblíž automobilu (i když do něj nenarazí) by mohl odvrátit pozornost jeho řidiče a způsobit tak dopravní nehodu.

Regulatorní odkaz: GM1 Článku 2 (18) Definice, rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní„Nezapojenou osobou je osoba, která se neúčastní provozu UAS nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem UAS (dronu).“

Osoba je považována za zapojenou, pokud se rozhodne být součástí provozu, je si vědoma rizika a je schopna kontrolovat polohu dronu během letu.

Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do provozu, musí splňovat následující:

  • udělit souhlas s účastí na provozu (např. souhlas s přeletem dronu); souhlas musí být výslovný;
  • obdržet od provozovatele dronu/dálkově řídícího pilota pokyny a bezpečnostní opatření, která je třeba použít v případě nouzové situace; a
  • neměla by být zaneprázdněna žádnými dalšími činnostmi, které by dané osobě nedovolily kontrolovat polohu dronu, a v případě incidentu podniknout opatření, aby nedošlo k nárazu.

Informace na vstupence, že během akce bude použit dron, se nepovažuje za dostatečnou, protože provozovatel dronu musí získat výslovný souhlas jednotlivce a ujistit se, že jsou si lidé vědomi rizik a postupů, které je třeba přijmout v případě nouze.

Během provozu se očekává, že zapojené osoby budou sledovat trajektorii dronu a budou připraveny přijmout opatření na svoji ochranu v případě neočekávaného chování dronu. Pokud jsou během provozu UAS lidé zaneprázdněni prací nebo sledováním něčeho, co není slučitelné se sledováním trajektorie dronu, nelze je považovat za zapojené.

Příklady nezapojených osob:

  • diváci shromáždění při sportovních aktivitách, koncertech nebo jiných hromadných akcích;
  • lidé na pláži nebo v parku nebo procházející se po ulicích.

Nezapojená osoba není jen osoba, která je přímo vystavena dronu, ale může to být také osoba, která je v autobuse, autě atd. a která je dronu vystavena nepřímo. Například pokud dron letí nad automobilem, měl by být jeho řidič považován za „nezapojenou osobu“. Důvodem je to, že dron letící poblíž automobilu (i když do něj nenarazí) by mohl odvrátit pozornost jeho řidiče a způsobit tak dopravní nehodu.

Regulatorní odkaz: GM1 Článku 2 (18) Definice, rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R.