Jaké jsou mé povinnosti coby provozovatele dronu ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako provozovatel dronu létajícího ve „specifické“ kategorii musíte:

 • zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele je nahráno do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno;
 • vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než jednoho dálkově řídícího pilota, jinak je dostačující, jestliže dálkově řídící pilot dodržuje postupy stanovené výrobcem v uživatelské příručce);
 • ověřit, že v dané oblasti provozu není rádiové rušení, které by mohlo mít vliv na spojení C2 (command and control) dronu;
 • jmenovat pro každý jednotlivý provoz dálkově řídícího pilota; to je důležité, aby bylo jasné, kdo je osobou odpovědnou za každý let;
 • zajistit, že dálkově řídící pilot a podpůrný personál provozu dronu jsou seznámeni s uživatelskou příručkou a s postupy provozovatele dronu, mají odpovídající odbornou způsobilost a mají k dispozici související informace týkající se jakékoli zeměpisné zóny publikované státem;
 • zajistit, že mapy v systému „geo-awareness“ dronu jsou aktuální, pokud nelétáte v zeměpisné zóně, kde se geo-awareness nepožaduje;
 • zajistit, že pokud nepoužíváte soukromě zhotovený dron, má prohlášení o shodě s označením CE a letadlo je opatřeno štítkem třídy (C0 až C4) (nejde-li o letadla uvedená na trh před uplatňováním předmětných nařízení EU);
 • zajistit, že jsou si osoby zapojené do provozu dronu vědomy rizik spojených s provozem v podkategoriích A2 a A3;
 • provádět každý provoz v rámci omezení stanovených v prohlášení nebo oprávnění k provozu;
 • vytvořit postupy pro zajištění bezpečnosti – ochrany před protiprávními činy (security);
 • stanovit opatření na ochranu před protiprávními činy a neoprávněným přístupem;
 • zajistit, že je chráněno soukromí osob, a rovněž může existovat požadavek na provedení posouzení vlivu na ochranu údajů, je-li příslušným národním leteckým úřadem požadováno;
 • poskytnout dálkově řídícímu pilotovi pokyny, jak minimalizovat obtěžování působené hlukem a emisemi;
 • zajistit, že pilot provádějící let a jiný odpovědný personál splňují všechny podmínky předepsané pro provoz ve „specifické“ kategorii;
 • uchovávat záznamy o provozu dronu; a
 • udržovat dron ve stavu způsobilém pro zajištění bezpečného provozu.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.050 nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozníJako provozovatel dronu létajícího ve „specifické“ kategorii musíte:

 • zajistit, že na dronu je uvedeno registrační číslo provozovatele dronu (např. pomocí nálepky) a úplný řetězec registrovaného provozovatele je nahráno do „systému identifikace na dálku“,identifikačního e-systému bezpilotního letadla („e-identifikace“), pokud je jím bezpilotní letadlo vybaveno;
 • vypracovat provozní postupy (písemné postupy se požadují, zaměstnává-li provozovatel dronu více než jednoho dálkově řídícího pilota, jinak je dostačující, jestliže dálkově řídící pilot dodržuje postupy stanovené výrobcem v uživatelské příručce);
 • ověřit, že v dané oblasti provozu není rádiové rušení, které by mohlo mít vliv na spojení C2 (command and control) dronu;
 • jmenovat pro každý jednotlivý provoz dálkově řídícího pilota; to je důležité, aby bylo jasné, kdo je osobou odpovědnou za každý let;
 • zajistit, že dálkově řídící pilot a podpůrný personál provozu dronu jsou seznámeni s uživatelskou příručkou a s postupy provozovatele dronu, mají odpovídající odbornou způsobilost a mají k dispozici související informace týkající se jakékoli zeměpisné zóny publikované státem;
 • zajistit, že mapy v systému „geo-awareness“ dronu jsou aktuální, pokud nelétáte v zeměpisné zóně, kde se geo-awareness nepožaduje;
 • zajistit, že pokud nepoužíváte soukromě zhotovený dron, má prohlášení o shodě s označením CE a letadlo je opatřeno štítkem třídy (C0 až C4) (nejde-li o letadla uvedená na trh před uplatňováním předmětných nařízení EU);
 • zajistit, že jsou si osoby zapojené do provozu dronu vědomy rizik spojených s provozem v podkategoriích A2 a A3;
 • provádět každý provoz v rámci omezení stanovených v prohlášení nebo oprávnění k provozu;
 • vytvořit postupy pro zajištění bezpečnosti – ochrany před protiprávními činy (security);
 • stanovit opatření na ochranu před protiprávními činy a neoprávněným přístupem;
 • zajistit, že je chráněno soukromí osob, a rovněž může existovat požadavek na provedení posouzení vlivu na ochranu údajů, je-li příslušným národním leteckým úřadem požadováno;
 • poskytnout dálkově řídícímu pilotovi pokyny, jak minimalizovat obtěžování působené hlukem a emisemi;
 • zajistit, že pilot provádějící let a jiný odpovědný personál splňují všechny podmínky předepsané pro provoz ve „specifické“ kategorii;
 • uchovávat záznamy o provozu dronu; a
 • udržovat dron ve stavu způsobilém pro zajištění bezpečného provozu.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.050 nařízení (EU) 2019/947.