Jaké jsou mé povinnosti coby dálkově řídícího pilota ve „specifické“ kategorii provozu?

Jako dálkově řídící pilot musíte:

Před letem:

 • absolvovat výcvik a zkoušku požadované pro druh provozu, do kterého budete zapojen;
 • mít relevantní aktuální informace týkající se zeměpisných zón publikovaných národním leteckým úřadem;
 • zkontrolovat překážky a přítomnost osob nezapojených do provozu (jisté výjimky jsou v podkategorii provozu A1 se soukromě zhotoveným dronem nebo dronem s označením třídy C0);
 • zkontrolovat, zda je dron způsobilý pro let a provoz, který bude provádět;
 • zkontrolovat, že dálkové ovládání pracuje správně (je-li to použitelné);
 • zajistit, že hmotnost dronu je v mezích kategorie nebo podkategorie zamýšleného provozu;
 • zajistit, že provozní prostředí je slučitelné s omezeními danými v oprávnění nebo prohlášení, a
 • zajistit, že jsou o zamýšleném provozu informovány letové provozní služby (ATS), uživatelé vzdušného prostoru a jiné dotčené subjekty.

Během letu ve „specifické“ kategorii musíte:

 • nepilotovat dron, jste-li nezpůsobilý, ať už v důsledku konzumace psychoaktivních/halucinogenních látek nebo alkoholu, nebo se necítíte dobře z důvodu choroby;
 • udržovat dron ve vzdálenosti, ve které jste schopen jej jasně vidět; můžete použít pozorovatele UA, ke sledování vzdušného prostoru, pokud chcete letět pomocí FPV (first person view). Pozorovatelé UA musí být vedle vás, tak aby mohli okamžitě komunikovat v případě, že uvidí překážku, a dát vám instrukce, jak máte s dronem okamžitě přistát.
 • pokud vy nebo pozorovatel UA uvidíte letadlo s pilotem na palubě, dát mu přednost a ujistit se, že jste od něj daleko. V případě jakýchkoli pochybností ohledně provozu, byste měl s dronem okamžitě přistát.
 • dodržovat omezení daných zeměpisných zón;
 • provozovat dron v souladu s uživatelskou příručkou výrobce;
 • dodržovat postupy provozovatele;
 • nelétat tam, kde probíhají záchranářské práce (např. v případě nehody se držet mimo oblast, protože může být potřeba použití vrtulníku záchranné služby); a
 • dodržovat omezení uvedená v oprávnění nebo prohlášení.

Regulatorní odkaz: UAS.SPEC.060 nařízení (EU) 2019/947.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní