Jak mohu podat žádost o ověření spolehlivosti?

Žádosti o ověřování spolehlivosti jsou u státních občanů ČR  výhradně přijímány vhozením do schránky před budovou a u cizinců standardně na recepci, odesílány poštou nebo datovou zprávou. Více informací je k dispozici na stránce Vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu.