Jak dlouho trvá zápis letadla do leteckého rejstříku?

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů (§ 71 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Obvykle je rozhodnutí vydáno do dvou týdnů, celková doba řízení pak závisí na způsobu doručování a zda účastníci řízení nechají proběhnout lhůtu na odvolání nebo se práva podat odvolání vzdají.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personáluSprávní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů (§ 71 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Obvykle je rozhodnutí vydáno do dvou týdnů, celková doba řízení pak závisí na způsobu doručování a zda účastníci řízení nechají proběhnout lhůtu na odvolání nebo se práva podat odvolání vzdají.