Vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu

17. 3. 2020

V souvislosti s přijetím usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se způsob vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu řídí následujícími pravidly:

  1. Doba určená pro styk s veřejností je pouze pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hod.. Mimo určené hodiny je budova pro veřejnost uzavřena.
  2. Žadatelé o ověření spolehlivosti, kteří jsou státními občany České republiky, mohou vhazovat svoje žádosti o ověření spolehlivosti do schránky před budovou ÚCL, a to kdykoliv. Podání je možné učinit i datovou schránkou nebo poštou.
  3. Žadatelé o ověření spolehlivosti, kteří jsou státními občany jiného státu, mohou podávat svoje žádosti o ověření spolehlivosti standardně, jako tomu bylo dosud, osobně však pouze ve výše určené časy.
  4. Všechny žadatele však prosíme o to, aby do budovy Úřadu vstupovali jednotlivě a aby při čekání ve frontě dodržovali požadované rozestupy.
  5. Bez ohledu na zvolený způsob doručení dokladu o spolehlivosti (včetně dalších písemností) bude Úřad po dobu trvání nouzového stavu doručovat pouze do datových schránek žadatelů nebo poštou (nikoliv tedy osobně!). Doporučujeme Vám, abyste si důkladně zkontrolovali kontaktní adresu při vyplňování formuláře, na kterou Vám ze strany Úřadu bude doručováno.
  6. V případě jakýchkoliv dotazů nás laskavě kontaktujte telefonicky nebo emailem.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor