Úřad pro civilní letectví spojuje síly s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost

21. 1. 2021

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Úřad pro civilní letectví (ÚCL) rozšíří vzájemnou spolupráci. Kromě pokračování dosavadní součinnosti při kontrolách subjektů v souvislosti s problematikou civilního letectví je cílem dále kombinovat expertízu obou úřadů, snížit zátěž kontrolovaných subjektů a vytvořit platformu pro sdílení relevantních informací. Memorandum o spolupráci podepsali 21. ledna ředitel ÚCL David Jágr a ředitel NÚKIB Karel Řehka.

„Letectví je od svých počátků založeno na znalostech, dovednostech, zkušenostech a jejich sdílení, není tedy důvod nevyužít znalostí a dovedností partnera a nesdílet je. Hledáme-li efektivní státní správu, je to cesta vedoucí k cíli,“ říká ředitel ÚCL David Jágr

„Náš úřad slouží k tomu, aby naši spoluobčané mohli žít v bezpečí a byli chráněni před hrozbami v kyberprostoru. K tomu neodmyslitelně patří i ochrana civilního letectví, které se digitalizuje naprosto stejně jako jakékoli jiné odvětví. Proto vítám, že budeme dále prohlubovat naši spolupráci s Úřadem pro civilní letectví, což dále přispěje k bezpečnosti soukromé i komerční letecké dopravy,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Memorandum popisuje několik oblastí, v nichž oba úřady prohloubí spolupráci. Na prvním místě je další posílení součinnosti v oblasti kontrol a auditů na základě přímo použitelných nařízení EU pro oblast civilního letectví týkajících se kybernetické a informační bezpečnosti a při provádění kontrol podle zákona o kybernetické bezpečnosti v téže oblasti. Kromě zkvalitnění kontrolní činnosti to také sníží zátěž u kontrolovaných subjektů, protože kontrol bude třeba z hlediska počtu méně.

Stejně tak se oba úřady zavazují k poskytování součinnosti při určování prvků kritické infrastruktury, provozovatelů základní služby a informačních systémů základní služby v civilním letectví.

S tím úzce souvisí i výměna informací, které mohou být pro jednu či druhou stranu relevantní pro zlepšení jejich práce. Tato výměna bude samozřejmě podléhat právním předpisům, které stanovují, jaké informace a za jakých podmínek lze poskytnout a sdílet.

Důležitou součástí spolupráce bude také vzdělávání a cvičení. Pro organizace, které spadají do jejich působnosti, oba úřady pořádají nebo se účastní na organizaci řady školení, seminářů a speciálních cvičení. Věříme, že i spolupráce při přípravě těchto akcí bude dále napomáhat jejich realističnosti a zvýší informační přínos pro cílové organizace.

Memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu, takže další kontroly, které bude provádět NÚKIB nebo ÚCL už budou prováděny podle pravidel, která memorandum nastavuje.

Pro více informací se na nás můžete obrátit:

Ing. Vítězslav Hezký

tiskový mluvčí

Úřad pro civilní letectví

Mob.: +420 724 611 145

E-mail: hezky@caa.cz

www.caa.cz

Jiří Táborský

vedoucí oddělení komunikace 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost   

Mob.: +420 607 204 818

E-mail: j.taborsky@nukib.cz

www.nukib.cz

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor