Upozornění ÚCL k vyhrazování vzdušného prostoru

17. 6. 2021

Úřad pro civilní letectví zaznamenal v uplynulém období případy, kdy žadatelé požadující vyhrazení vzdušného prostoru České republiky k létání jednoho uživatele nebo kategorie uživatelů uvádějí ve své žádosti nesprávné nebo záměrně nepravdivé informace.

Jedná se především o požadavky adresované na civilně-vojenské pracoviště pro uspořádání vzdušného prostoru u Řízení letového provozu ČR, s.p., nepřesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích ode dne vyhrazení. Úřad pro civilní letectví připomíná, že toto pracoviště (AMC) může podle § 44 odst. 5 písm. a) a b) zákona o civilním letectví dočasně vyhradit části vzdušného prostoru pro jednoho uživatele nebo kategorii uživatelů k činnostem, které z důvodu zajištění bezpečnosti vyžadují ochranu. Výčet těchto činností je stanoven prováděcí vyhláškou (vyhláška MDaS č. 108/1997 Sb., v aktuálním znění), a to v jejím § 15, odst. 4. Následující § 16 této vyhlášky upřesňuje postup a pravidla pro dočasné vyhrazení části vzdušného prostoru.

V této souvislosti Úřad pro civilní letectví dále upozorňuje, že zaměří svoji kontrolní činnost také na žádosti o vyhrazení, které jsou sice podány v souladu s činnostmi stanovenými vyhláškou, ale které jsou vyžadovány mimo rámec povolení k létání žadatele nebo nad rámec provozní využitelnosti žadatelem, resp. uživatelem nebo kategorií uživatelů.

Úřad tímto apeluje na všechny uživatele vzdušného prostoru, aby přistupovali k využití dočasného vyhrazení části vzdušného prostoru České republiky pouze v případech odůvodněných v souladu se zákonem o civilním letectví a jeho prováděcí vyhláškou, a to především pro zajištění bezpečnosti vyžadující ochranu letu. V této souvislosti je také upozorňováno, že vyhrazení části vzdušného prostoru pro činnosti stanovené vyhláškou, a které nejsou prováděny podle pravidel pro létání, nelze nahradit publikováním navigační výstrahy.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní