Termíny pro zavedení SMS systému u údržbových organizací oprávněných podle Části 145

7. 3. 2022

8. listopadu 2021 přijala Evropská Komise nařízení č. 2021/1963, kterým se upravují Část 145 a Část M nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

Nejpodstatnějším bodem tohoto nového nařízení je vytvoření článku 145.A.200, který stanovuje povinnost údržbových organizací oprávněných podle Části 145 zavést Systém řízení (Safety Management System – SMS).

Termíny pro zavedení všech požadavků nařízení č. 2021/1963 (včetně Systému řízení) jsou stanoveny takto:

  • Organizace, které získaly oprávnění před zahájením použitelnosti nařízení č. 2021/1963, tj. před 2.prosincem 2022, mohou využít ustanovení čl. 1 odst. 1) nařízení č. 2021/1963 a implementovat požadavky tohoto nařízení do 2.prosince 2024. Pokud po 2.prosinci 2024 organizace nebude v souladu s nařízením č. 2021/1963, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno.
  • Organizace, které získají oprávnění po 2.prosinci 2022, musí plně vyhovět všem požadavkům nařízení č. 2021/1963. V opačném případě nebude oprávnění podle Části 145 vydáno.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická