Stanovisko ÚCL k nedávno uložené pokutě

31. 10. 2022

Vzhledem k medializaci jedné z pokut, kterou Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) v nedávné době uložil, poskytujeme následující stanovisko.

Úřad je tímto státem zřízen proto, aby dohlížel na dodržování pravidel regulujících civilní letectví, zejména bezpečnost jeho provozu. Proto musí pravidla vymáhat a k tomu v krajních případech volí sankce. Za rok 2021 uvalil 50 sankcí, kde v 16 z nich bylo zvoleno napomenutí. Vzhledem k počtu vedených správních řízení v řádu vyšších tisíců je to zlomek naší činnosti.

Úřad respektuje práva jím dozorovaných subjektů a kauzy nemedializuje, avšak vzhledem k tomu, že část rozhodnutí je již veřejná, Úřad alespoň obecným způsobem podává své stanovisko k věci. Právní řád České republiky poskytuje dostatek prostředků k domáhání se práv, pokud má dozorovaný subjekt pocit, že je na nich zkrácen. Úřad toto nikdy nevnímal jako boj, ale jako nástroj k hledání cíle.

Úřad zahájil s pilotem přestupkové řízení, neboť pilot dle zjištění Úřadu v rozporu s pravidly provedl sérii 8 letů při zásahu IZS v Hřensku. Jedná se o provoz s nutným zvláštním výcvikem, postupy pro specifickou vysoce rizikovou činnost atd., nejedná se tedy o pouhé byrokratické překážky. Úřad při rozhodování zohledňuje veřejný zájem, nemůže ovšem přehlížet porušování či dokonce opakovaná porušení pravidel stanovených právním řádem České republiky. V určitých situacích proto musí pravidla i vymáhat, aby zajistil bezpečnost osob a majetku ve vzduchu a na zemi. Správní řízení není ukončeno, proto s ohledem na práva pilota nelze podávat bližší informace.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní