Standardizační školení pro stávající examinátory a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů.

26. 1. 2022

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) oznamuje konání standardizačního školení pro stávající a nové zájemce o získání osvědčení examinátora horkovzdušných balónů, které bude probíhat dne 19.3.2022 ve spolupráci s firmou Balónový zámek, která sdělí přesné místo a čas školení. Pro stávající examinátory je toto školení povinné. Noví zájemci budou postupovat v souladu s Postupem CAA – ZLP – 132 Standardizace examinátorů kluzák/balón.

Noví zájemci nejprve zašlou svou žádost na ÚCL na Formuláři pro examinátory kluzák/balón CAA – F – 132/1, k níž přiloží kopii celkového náletu v jednotlivých kategoriích – Deník pilota balónů, kopie pilotního průkazu, tlf a emailový kontakt. Následně počkají na vyjádření ÚCL, popřípadě na výzvu k absolvování vstupního pohovoru na ÚCL se senior examinátorem. Po kladném vyjádření k jejich žádosti se mohou přihlásit k účasti na standardizačním kurzu.

Po absolvování kurzu si úspěšní uchazeči individuálně dohodnou praktickou část se senior examinátorem. Po úspěšném zakončení obou podmínek vyplývajících z postupu CAA-ZLP-132 jim bude vydáno osvědčení examinátora horkovzdušných balónů na 5 let.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu