Sdělení o zkouškách teoretických znalostí na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H)

7. 2. 2020

ÚCL od roku 2020 při zkouškách teoretických znalostí (v řadě dokumentů označované jako teoretické zkoušky) na získání průkazu pilota PPL(A/H) a LAPL(A/H) uplatňuje novou databázi zkušebních otázek. Ta vychází z požadavků nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění Způsobilost letových posádek na kurzy teoretických znalostí a zkoušky teoretických znalostí PPL(A/H) a LAPL(A/H), které jsou uvedeny v Part-FCL.115 a 120 a Part-FCL210 a 215. Příslušné podrobné osnovy pro kurzy teoretických znalostí a zkoušky teoretických znalostí jsou uvedeny v AMC1 FCL.210; FCL.215.

Databáze zkušebních otázek byla vytvořena podle uvedené osnovy kurzu teoretických znalostí a s využitím platných leteckých předpisů / Annexů ICAO a učebnic pilota, které jsou používané ve výcvikových organizacích, jsou v distribuci knižních obchodů a plně dostačují pro splnění stanovených požadavků.

Ke zkoušce teoretických znalostí PPL(A/H) a LAPL(A/H) na ÚCL je připuštěn pouze uchazeč, který doložil osvědčení vydané organizací pro výcvik pilotů (ATO / DTO) potvrzující, že požadovaný kurz teoretické výuky v rozsahu minimálně 100 hodin úspěšně absolvoval a je doporučen ke zkoušce teoretických znalostí na ÚCL.

Podnětem pro aktualizaci databáze zkušebních otázek bylo zejména:

1) poslední částečná aktualizace teoretických otázek byla přibližně před 10 lety, přičemž stávající předpisová základna již byla aktualizována nebo i změněna, včetně některých postupů. Stávající používané otázky byly porovnány s požadavkem AMC 1 FCL.210, FCL.215 Osnova teoretických znalostí pro průkaz PPL(A/H) a LAPL(A/H) a bylo konstatováno, že tyto požadavky nejsou plněny,

2) na základě připomínek examinátorů, že někteří studenti nemají teoretické znalosti při praktické zkoušce, i když absolvovali zkoušku teoretických znalostí PPL(A)/LAPL(A) na ÚCL, byl v druhé polovině roku 2019 zahájen průzkum v českém i anglickém jazyku formou dotazníku k uchazečům, kteří prováděli teoretické zkoušky a to zejména: V jaké výcvikové organizaci prováděli výcvik, kolik teoretických hodin absolvovali jako student na učebně, zda měli možnost konzultovat teoretickou výuku s vyučujícím, jaké učební materiály použili, nebo byly používány pro výuku. Tento dotazník byl dobrovolný a anonymní. Uváděné údaje byly velice rozdílné u jednotlivých výcvikových organizací a vedly k závěru, že stávající otázky nemusí dostatečně prověřovat znalosti uchazečů,

3) z veřejnosti byl podán podnět, aby otázky byly koncipovány tak, aby mohl být počet otázek určený pro každý předmět dělitelný 4 a mohlo tak být deklarováno přesné rozhraní nad a pod hranicí úspěšnosti tj. 75 %.

ÚCL tímto žádá výcvikové organizace na zajištění důsledné přípravy uchazečů ke zkoušce. ÚCL současně informuje, že vzhledem k nové databázi zkušebních otázek, pokud by nastal případ nejasného výkladu obsahu otázky, je možno postupovat v souladu se Zkušebním řádem ÚCL CAA-ZLP-060, bod 5.5.2 Reklamace otázek.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor