Provozní přechod na systém TopSky ukončen

7. 3. 2022

Dne 4. 3. 2022 bylo státním podnikem Řízení letového provozu České republiky po více než dvaceti letech ukončeno používání dosavadního systému řízení letového provozu a do provozu byl plně nasazen systém nové generace TopSky, jehož ambicí je zajistit plnění vysokých technických i kapacitních požadavků kladených na systémy řízení v 21. století.

Provozní přechod na nový systém byl zahájen v brzkých ranních hodinách dne 24. února 2022, po kontrole spuštění všech nezbytných funkcionalit a zavedených postupů. Vlastní provozní přechod na nový systém proběhl pod dozorem inspektorů Úřadu pro civilní letectví, kteří se v úzké součinnosti účastnili také celého povolovacího procesu pro vydání osvědčení způsobilosti. Tím byla splněna nutná podmínka, aby bylo možné letecké pozemní zařízení TopSky používat v civilním letectví.

O významu zavedení nového systému i rozsahu celého projektu pak svědčí nejen statistická data uvedené v tiskové zprávě podniku ŘLP ČR, ale i skutečnost, že více než jeden rok byl kontakt mezi Úřadem a ŘLP koordinován v rámci společné pracovní skupiny zřízené pouze pro tento konkrétní projekt. Zavedení systému TopSky a související harmonogram a investice byly navíc velmi detailně nahlíženy i v rámci přípravy plánu výkonnosti na 3. referenční období nejen Evropskou komisí, ale i leteckými provozovateli a ostatními uživateli vzdušného prostoru. Provozní zkušenosti a vlastní funkčnost systému bude Úřad pro civilní letectví i nadále monitorovat a ve spolupráci s podnikem ŘLP ČR vyhodnocovat.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní