Aktuality

28. 4. 2023

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-016-n/2019 (Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky)

Ke dni 28. 4. 2023 vstupuje platnost směrnice verze 3.0 čj. 004560-23-701 směrnice CAA/S-SP-016-2/2019 „Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky“.

28. 4. 2023

Aktualizace směrnic CAA-TI-008-n/98 a CAA-TI-009-n/99

Byly uveřejněny revize těchto směrnic:

27. 4. 2023

Nová aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla uveřejněna tato oprávnění:

20. 4. 2023

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla uveřejněna změna oprávnění CZ.CAMO.0007 společnosti HELITOM s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

19. 4. 2023

Prezentace – semináře Odboru provozu letadel

Odbor provozu letadel (OPL) uveřejňuje prezentace ze seminářů pro provozovatele obchodní letecké dopravy, které připravil v dubnu tohoto roku. Prezentace naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

6. 4. 2023

Aktualizace seznamu nezávislého osvědčujícího personálu a seznamu pověřených pracovníků PPKB

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu a seznam pověřených pracovníků PPKB. Seznamy oprávněných a pověřených organizací a pracovníků

31. 3. 2023

Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

30. 3. 2023

Změna v úhradě správních poplatků za zkoušky teoretických znalostí pilotů

Od data 3. 4. 2023 dochází ke změně v úhradě správních poplatků za zkoušky teoretických znalostí ATPL, CPL, IR, CB-IR a BIR (tato změna se netýká poplatků za zkoušky teoretických znalostí LAPL, PPL a A2 dálkově řídících pilotů). Žadatel po zaslání přihlášky a doporučení k teoretickým zkouškám obdrží přístupový kód, kterým se přihlašuje do programu plánování zkoušek. […]

30. 3. 2023

Seminář CAMO/CAO organizací – prezentace

Byly uveřejněny prezentace ze semináře CAMO/CAO organizací, který se uskutečnil 07.03.2023 v Horoměřicích.

29. 3. 2023

Aktualizace seznamů oprávněných organizací

Byla zveřejněna tato oprávnění: