Ověření spolehlivosti pro řídící pracovníky v oblasti bezpečnosti

3. 10. 2022

V souvislosti se změnou Prováděcího nařízení Komise EU 2015/1998 došlo k úpravě bodu
11.1.1, písmena b). V souvislosti s touto změnou Úřad informuje, že bude i nadále akceptovat „dobíhající“ ověření spolehlivosti, nejdéle však do 6/2024.