Novinky na portálu Úřadu pro civilní letectví

17. 4. 2024

Na portálu ÚCL lze po přihlášení prostřednictvím Identity občana nově ověřit stav úhrady správního poplatku a také si zde stáhnout potvrzení o úhradě všech správních poplatků uhrazených úřadu v minulosti.

Služba ověření stavu správních poplatků je dostupná jak fyzickým osobám, tak i právnickým osobám (přístup do portálu je umožněn prostřednictvím fyzické osoby oprávněné jednat za osobu právnickou).

Další novinkou je možnost stažení dokladu o spolehlivosti (pakliže byla žádost podána prostřednictvím Identity občana). Svůj doklad o spolehlivosti tak můžete mít kdykoliv u sebe a odpadá tak nutnost žádat o vystavení duplikátu v případě ztráty nebo zničení dokladu.

Portál ÚCL je dostupný na následujícím odkazu: Portál žadatele (caa.cz)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost