fbpx

Mimořádná změna úředních hodin oddělení letecký rejstřík

6. 10. 2020

Ve dnech 15. – 16. 10. 2020 se oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno.

Veškerá podání týkající se žádostí o zápis / výmaz/ změnu zápisu do Leteckého rejstříku bude možné činit pouze prostřednictvím podatelny ÚCL. Žádosti týkající se průkazů způsobilosti budou vyřizovány na oddělení zkoušek leteckého personálu v běžných úředních hodinách.