Konfliktní provoz UAS v blízkosti letišť

26. 7. 2022

S ohledem na množící se případy konfliktního provozu bezpilotních letadel v blízkosti letišť, a to nejen v blízkosti řízeného letiště Praha/Ruzyně (LKPR), si dovolujeme připomenout dlouhodobě uplatňované omezení provozu bezpilotních letadel v blízkosti letišť.

Provoz bezpilotních letadel může probíhat ve vzdálenosti větší než 5,5 km od vztažného bodu letiště. Ve vztahu k letišti LKPR je tak konfliktní např. provoz v Divoké Šárce nebo oboře Hvězda v Praze 6 (obě uvedené lokality jsou navíc maloplošným zvláště chráněným územím, kde je provoz tak jako tak možný pouze se zvláštním Oprávněním k provozu ve „specifické“ kategorii).

Jistou výjimkou je provoz letadel s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg, která mohou být provozována i ve vzdálenosti menší, ovšem vždy mimo ochranná pásma letiště, která slouží k ochraně provozu letadel. Informace k reálnému průběhu ochranného pásma obsahují mapy pro územní plánování a může Vám je poskytnout Úřad na vyžádání. Seznámit se s přibližným průběhem ochranného pásma letiště ovšem můžete i sami, a to s využitím nástroje GRID aplikace DronView podniku ŘLP ČR, s.p. https://dronview.rlp.cz/, standardního nástroje pro předletovou přípravu.

Konfliktní provoz pochopitelně nezůstává bez odezvy a může končit zabavením letadla a pokutou. Ve vlastním zájmu tak daná omezení respektujte.

V případě zájmu provozovat bezpilotní letadlo nad rámec uvedených omezení je třeba dát o svém provozním záměru vědět – provoz musí být koordinován jak s provozovatelem daného letiště, tak s příslušným stanovištěm řízení letového provozu (u neřízeného letiště s letištní letovou informační službou (AFIS) nebo se stanovištěm poskytování informací známému provozu (RADIO). Kontaktní informace naleznete v letecké informační příručce AIP https://aim.rlp.cz/, případně Vám je poskytne Úřad na vyžádání.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní