INFORMACE PRO VEŘEJNOST (účinnost ke dni 1. září 2020)

1. 9. 2020

Návštěvníky budovy Úřadu pro civilní letectví si dovolujeme upozornit, že ve všech prostorách určených pro styk s veřejností jsou s účinností ke dni 1. září 2020 do odvolání všechny osoby povinny používat roušky nebo jinak vhodně zakrýt dýchací cesty v době určené pro styk s veřejností.

Zároveň Vás i nadále prosíme o dodržování základních hygienických pravidel a dodržování bezpečných rozestupů od dalších osob.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.