Informace k průběhu řízení – vážný incident OK-TVO ze dne 22.08.2019

30. 11. 2021

Ve sdělovacích prostředcích byla nedávno znovu diskutována otázka kauzy podezření ze spáchání trestného činu velitele letadla společnosti Smartwings, související s vážným incidentem – vysazením pohonné jednotky, ke kterému došlo za letu dne 22. srpna 2019. Jelikož dotazy byly směřovány i k Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), od kterého je veřejností očekáván další postup, rozhodl se Úřad shrnout nejdůležitější informace k dosavadnímu průběhu řízení a jeho možnému vývoji.

Nehledě na vývoj samostatné kauzy ve věci posouzení správnosti chování velitele letadla však ÚCL považuje za vhodné sdělit, že Úřadem byl v letech 2019 a 2020 v souvislosti s uvedeným vážným incidentem veden audit leteckého provozovatele, společnosti Smartwings. I díky obměněnému vedení společnosti a jeho aktivní spolupráci na řešení tohoto vážného incidentu bylo dle názoru Úřadu dosaženo u leteckého provozovatele nápravy systému tak, aby k podobným událostem již nedocházelo.

Dále je uvedena stručná rekapitulace zásadních milníků tohoto případu.

DatumUdálost
22.08.2019Vysazení pohonné jednotky nad Řeckem, přistání proběhlo v cílové destinaci – Praha-Ruzyně. Provozovatel podal o události hlášení v souladu s pravidly.
23.08.2019ÚCL zahájil sběr dat a podkladů. Podle tehdejšího názoru provozovatele se jednalo o standardní řešení situace. Proběhlo prvotní vyhodnocení známých skutečností ze strany ÚCL a bylo přijato rozhodnutí, že se nejedná o akutní systémové ohrožení.
26.08.2019ÚCL po důkladném vyhodnocení podkladů a vzhledem k medializaci kauzy považoval za důležité vydat prohlášení na svém webu.
27.08.2019Byly vyžádány konkrétní písemné podklady od provozovatele, včetně doporučení ÚCL postavit velitele letadla mimo službu z důvodu eliminace tlaku na jeho osobu při výkonu práce pilota.
29.08.2019Provozovatel staví velitele letadla mimo službu.
05.09.2019Provozovatel předal ÚCL první verzi závěrečné zprávy s návrhem nápravných opatření, velitel letadla byl provozovatelem odvolán z exekutivních funkcí.
18.09.2019Došlo k zahájení správního řízení s velitelem letadla, jehož součástí bylo předběžné opatření – zákaz výkonu činnosti jako velitel letadla v obchodní letecké dopravě.
23.09.2019Velitel letadla se odvolal proti předběžnému opatření k Ministerstvu dopravy a vznesl námitku k podjatosti ředitele ÚCL, což vedlo k faktickému přerušení správního řízení s velitelem letadla do doby rozhodnutí Ministerstva dopravy o podjatosti ředitele ÚCL.
04.10.2019Ministerstvo dopravy zrušilo předběžné opatření, o podjatosti bude rozhodovat v jiném řízení.
07.10.2019Úřadu pro civilní letectví se na tento vážný incident dotázala Policie ČR a vyžádala si od ÚCL dostupné podklady.
18.10.2019Policie ČR oznámila Úřadu, že byly zahájeny úkony trestního řízení s velitelem letadla, což znamená, že i bez ohledu na rozhodnutí Ministerstva dopravy o podjatosti ředitele ÚCL nelze ve správním řízení s velitelem letadla pokračovat a je zapotřebí vyčkat výsledku trestního řízení.
23.07.2020Byla vydána Závěrečná zpráva ÚZPLN.
24.9.2021Řízení bylo ukončeno usnesením Městského státního zastupitelství v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že ve věci nejde o podezření ze spáchání trestného činu a kterým se se věc odevzdává Úřadu pro civilní letectví k projednání přestupku.
21.10.2021Městskému státnímu zastupitelství v Praze byla zaslána žádost Úřadu pro civilní letectví o postoupení výše uvedené věci, neboť přes informace publikované i ve sdělovacích prostředcích nebyl spis oficiální cestou stále obdržen.
29.10.2021Úřadem byl obdržen spis ve výše uvedené věci, na základě usnesení Městského státního zastupitelství v Praze. S ohledem na výše uvedenou námitku podjatosti nemůže ÚCL v dané věci rozhodovat.
1.11.2021Úřadem byl spis předán Ministerstvu dopravy, jako doplnění podkladů k rozhodnutí v rámci řízení o námitce podjatosti ředitele ÚCL, které je podmínkou pro umožnění dalších správních kroků činěných Úřadem pro civilní letectví.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní