ATS z RUZYNĚ TOWER poskytovány pouze v anglickém jazyce

4. 2. 2022

Úřad pro civilní letectví upozorňuje uživatele vzdušného prostoru zamýšlející provádět let v CTR Ruzyně a nebo na/z LKPR, že dnem 24. 2. 2022 nastává účinnost změny v poskytování letových provozních služeb na stanovišti TWR, resp. Ruzyně Tower (134,560), Ruzyně Delivery (120,060) a Ruzyně Ground (121,910), které budou od tohoto data poskytovány pouze v anglickém jazyce.

Výše uvedená změna je v České republice zaváděna s ohledem na požadavek udržení stávající úrovně bezpečnosti a reaguje tím na nález provedený při standardizační inspekci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v roce 2020, kdy byl mimo jiné prověřován způsob zavedení požadavku SERA.14015 prováděcího nařízení Komise (EU) 923/2012. Tento požadavek stanovuje, aby se na letištích s více než 50 000 pohyby mezinárodních letů IFR ročně použil pro spojení mezi stanovištěm ATS a letadlem anglický jazyk.

Ačkoliv uvedený požadavek SERA.14015 dává možnost příslušnému úřadu předepsání komunikace pro konkrétní případy jinak, Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy této možnosti nevyužil. Tím hlavním důvodem je akcentovaný požadavek bezpečnosti provozu na letišti Praha-Ruzyně (LKPR), jako jeden z příkladů například prevence „Runway Incursion“. V rámci zhodnocení dosavadního stavu provedeného i s předpokladem opětovného nárůstu letecké dopravy v následujících letech, které bylo podpořeno mimo jiné i praktickými zkušenostmi se způsobem komunikace na dotčených stanovištích a následnými konzultacemi s hlavními uživateli LKPR, bylo rozhodnuto vyhovět danému požadavku nařízení bez výjimek. Takto navržený postup byl následně v rámci akceptace nápravného opatření v této věci odsouhlasen EASA.

I přes výše uvedené je státním podnikem Řízení letového provozu ČR stále zajištěno, že pokud by PIC v nouzových případech kontaktoval stanoviště TWR na LKPR v českém jazyce, bude mu za tohoto stavu umožněno komunikovat v tomto jazyce. Úřad bude nadále předmětnou změnu v poskytování ATS na LKPR monitorovat a ve spolupráci se státním podnikem zavedení praktických zkušeností se změnou vyhodnotí.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní