Přelety – podmínky povolování letů zahraničních letadel s omezenou letovou způsobilostí ve vzdušném prostoru České republiky

Povolení ke vstupu do vzdušného prostoru České republiky (ČR) se nevyžaduje pro letadla, kterým bylo leteckým úřadem členského státu EU vydáno osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely nebo povolení k letu v souladu s Přílohou (Část-21) k nařízení Komise (EU) č. 748/2012 v platném znění, jejichž platnost je automaticky uznána ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139, v platném znění.

Zahraniční letadla s osvědčením letové způsobilosti jiným, než je standardní osvědčení letové způsobilosti (např. osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely, povolení k letu, apod.), musí získat povolení ke vstupu do vzdušného prostoru ČR a pro letové činnosti v něm prováděné.

O povolení žádá provozovatel. Povolení může být vydáno s časovým, případně jiným omezením.

V žádosti je nutno uvést dobu, na kterou je povolení požadováno, účel letu a plánované letiště určení nebo, při průletu vzdušným prostorem ČR, předpokládanou trať.

Žádost o povolení musí být doložena kopiemi následujících dokumentů:

  • Osvědčení letové způsobilosti nebo Povolení k letu, včetně stanovených provozních omezení,
  • Osvědčení hlukové způsobilosti (je-li vydáno),
  • Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku,
  • dokladu o platnosti osvědčení letové způsobilosti (není-li součástí osvědčení letové způsobilosti),
  • dokladu o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadla třetím osobám,
  • další případné informace (např. adresa, na kterou má být povolení zasláno – povolení lze zaslat i elektronicky).

Žádost musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před zamýšleným vstupem letadla do vzdušného prostoru ČR na adresu:

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

Telefon: +420 225 422 709, + 420 225 421 310

Email: ti@caa.cz

V případě, že je povolení vyžadováno na dobu delší než 30 dnů nebo pro účely leteckého veřejného vystoupení, musí být žádost doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zamýšleným vstupem letadla do vzdušného prostoru ČR na adresu:

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

Email: sl-ovl@caa.cz

Vydání povolení není zpoplatněno.

Všechny lety ve vzdušném prostoru ČR, včetně příletů a odletů na/z území ČR, musí být prováděny podle platných předpisů a postupů (viz např. AIP GEN 1.2).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická