Odbor bezpečnostní

Odbor bezpečnostní je podřízen řediteli sekce správní a bezpečnostní. V čele odboru stojí ředitel odboru.

Působnost odboru:

  • Odpovědnost za plnění úkolů a povinností uložených úřadu zákonem č. 49/1997.
  • Provádění výkonu státní správy a státního dozoru v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy včetně státního dozoru.
  • Působení komplexně v celém spektru svěřené problematiky na národní úrovni.
  • Provádění implementace mezinárodního práva do národního prostředí v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy.
  • Zpracování a aktualizace národních bezpečnostních programů.