Oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti