Oddělení letecký rejstřík

jménotelefone-mail
Bc. Jana Doušová (ved.)225 421 875dousova@caa.cz
Milada Jechová225 421 876jechova@caa.cz
Jan Krejčík225 422 737krejcik@caa.cz
Jana Pospíšilová, DiS.225 421 874pospisilova@caa.cz
Jitka Procházková225 422 092prochazkova@caa.cz
Radka Solčani225 422 732solcani@caa.cz
Zlata Salačová (PARA)225 422 731salacova@caa.cz

Oddělení letecký rejstřík je odpovědné za vedení:

 • rejstříku civilních letadel;
 • evidence leteckého personálu.

V rámci této působnosti plní zejména následující úkoly:

 • posuzuje splnění příslušných požadavků žádostí pro zápis letadel do leteckého rejstříku;
 • zapisuje letadla do leteckého rejstříku, přiděluje jim poznávací značky, předběžné poznávací značky a archivuje příslušnou dokumentaci;
 • vydává Osvědčení o zápisu letadla do leteckého rejstříku;
 • vydává palubní deníky, letadlové knihy, deníky kluzáků/balonů, případně uznává jejich platnost;
 • provádí příslušné změny v dokladech letadel na základě podkladů předaných provozovatelem, kontroluje jejich správnost a úplnost;
 • provádí výmaz letadel z leteckého rejstříku;
 • zapisuje a vymazává zástavní práva na letadla a náhradní díly;
 • provádí správní řízení, předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • kontroluje a eviduje doklady, jimiž provozovatelé civilních letadel prokazují uzavřené zákonné pojištění;
 • vydává průkazy způsobilosti civilního leteckého personálu, které bylo třeba změnit, archivuje příslušnou dokumentaci a vede příslušnou evidenci;
 • prodlužuje nebo obnovuje platnost vydaných průkazů způsobilosti a v nich zapsaných kvalifikací, archivuje příslušnou dokumentaci a vede příslušnou evidenci;
 • zaznamenává do průkazů způsobilosti kvalifikace, které bylo třeba změnit, archivuje příslušnou dokumentaci a vede příslušnou evidenci;
 • vydává potvrzení o uznání platnosti průkazu způsobilosti vydaného jiným státem;
 • uchovává zadržené průkazy způsobilosti a Osvědčení letové způsobilosti;
 • pořizuje výpisy z leteckého rejstříku a z evidence leteckého personálu;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu