News

11. 4. 2020

Exemption for licensing of examiners

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic in accordance with the article 71 (1) of the 2018/1139 EU regulation (Basic Regulation) has granted an exemption by declaration of the Director of the Flight Division from Part-FCL.1025 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation), Part-SFCL.460 requirements of the EU 2018/1976 regulation (Licensing of Sailplane […]

11. 4. 2020

Výjimka pro způsobilost examinátorů

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) prohlášením ředitele sekce letové z požadavku Part-FCL.1025 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek), platnou pro Osvědčení examinátora vydaná  Úřadem pro civilní letectví.     

9. 4. 2020

Vydání výjimky pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota kluzáků a práva zapsaná v zápisnících letů

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) z požadavků FCL.130.S, FCL.140.S, FCL.230.S, FCL.805, FCL.815, FCL.830 a FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) a z požadavků SFCL.155, SFCL.160, SFCL.205, SFCL.215 nařízení (EU) č. 2018/1976 (Způsobilost pilotů kluzáků) platnou pro kvalifikace […]

9. 4. 2020

Prodloužení omezení fungování ÚCL

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 30. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

7. 4. 2020

Provoz všeobecného letectví včetně zajištění pilotního výcviku v době přijatých mimořádných opatření

Na základě mnoha dotazů provozovatelů všeobecného letectví jsme požádali Ministerstvo dopravy o vyjasnění situace a po vzájemné spolupráci Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví, Letecké amatérské asociace, Aeroklubu České republiky a ÚCL byla stanovena pravidla pro uvolnění provozu všeobecného letectví v době platnosti nouzového stavu. V tuto chvíli se situace dostává do obvyklých mezí a dále budeme postupovat v souladu […]

7. 4. 2020

Exemption from medical requirements on general aviation pilots

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic grants an exemption (the Exemption) from Part-MED.A.045 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) according to the article 71 (1) of the EU 2018/1139 regulation (Basic Regulation) valid for medical certificates issued by holders of an Aeromedical Examiner Certificate or an Aeromedical Centre Certificate that the […]

7. 4. 2020

Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti pilotů všeobecného letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Part-MED.A.045 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví.     

7. 4. 2020

Exemption for licensing of aeroplane and helicopter pilots in general aviation

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic in accordance with the article 71 (1) of the 2018/1139 EU regulation (Basic Regulation) has granted an exemption by declaration of the Director of the Flight Division from Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a FCL.940 requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) valid for ratings endorsed in […]

7. 4. 2020

Prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a  FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů a vrtulníků vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).     

7. 4. 2020

Exemption from requirements on theoretical examinations and applicants for licences and ratings

The Civil Aviation Authority of the Czech Republic grants an exemption (the Exemption) from Part-FCL.025, FCL.060, FCL140A, FCL 140.H, FCL.725, FCL.735.A, FCL.735.H, FCL.805,, FCL.825, FCL.830 and point (1) of Section H of Appendix 3 to Annex I (Part-FCL) requirements of the EU 1178/2011 regulation (Aircrew Regulation) according to the article 71 (1) of the EU […]

1 63 64 65 66 67 74