Aircraft

Contacts

 • Vít Zárybnický
  Technical Division Director
  +420 225 421 135
 • Marek Lapiš
  Aircraft Certification and Engineering Department Director
  +420 225 422 762
 • Jaroslav Seyfried
  Aircraft Continuous Airworthiness Department Director
  +420 225 421 843
 • Jana Doušová
  Aircraft Register (Flight Division) Manager
  +420 225 421 875
 • Petr Plaček
  Unmanned Aerial Systems Section (Aeronautical Operations Division) Manager
  +420 225 421 234

News

6.6.2024
Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části CAMO

Bylo uveřejněno nové oprávnění CZ.CAMO.0107 společnosti Elio Jet a.s..

Seznamy všech oprávněných organizací

27.5.2024
Uveřejnění změny směrnice CAA-TI-011-n/97

Byla zveřejněna změna č. 11 směrnice CAA-TI-011-n/97 "Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby".
Směrnice platí pro letadla uvedená v Příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139.


Změna směrnice umožňuje u národních letadel akceptaci STC vydaných státem držitele TC letadla, a dále doplňuje pokyny pro údržbu letadel s nově validovanými TC na národní úrovni.

24.5.2024
Aktualizace seznamu oprávněných pracovníků – nezávislého osvědčujícího personálu (k 24.05.2024)

Byl uveřejněn aktualizovaný seznam nezávislého osvědčujícího personálu.

16.5.2024
Aktualizace seznamů oprávnění (podle Části CAO a směrnice CAA-TI-006-n/98)

Byla uveřejněna tato oprávnění:

 • oprávnění CZ.CAO.0021 společnosti Aircraft Service Klatovy spol. s r.o.,
 • změna oprávnění CZ.006.0013-145 společnosti LOM PRAHA s.p..

Seznamy všech oprávněných organizací

13.5.2024
Uveřejnění Poradního oběžníku PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f)

ÚCL vydal Poradní oběžník PO/ST-L8/A.2.7.6.2.f) - "Postup a podmínky pro umožnění provádění vývojových a výrobních zkušebních letů letadel určených pro mimoevropský trh".
Poradní oběžník definuje postup a stanovuje podmínky, za kterých je možné provádět vývojové zkušební lety letadel, určených pouze pro mimoevropský trh.
Tato problematika se může týkat např. letadel, která budou v budoucnu plnit nové požadavky a pravidla FAA pro vydávání zvláštních osvědčení letové způsobilosti pod označením MOSAIC (Modernization of Special Airworthiness Certification), ale budou vyvíjena, vyráběna a zalétávána ve vzdušném prostoru ČR.

7.5.2024
Aktualizace seznamu oprávněných organizací podle Části 145

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění:

 • změna oprávnění CZ.145.0055 společnosti LPP s.r.o.,
 • změna oprávnění CZ.145.0110 společnosti AEROPARTNER a.s..

Seznamy všech oprávněných organizací

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Technical Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Technical Division