fbpx

Aircraft

News

7.7.2020

Vydání EASA AD 2020-0143

Bylo vydáno EASA AD 2020-0143 na motory GE Aviation Czech (GEAC) s.r.o., které nahradilo EASA AD 2019-0244.

2.7.2020

Vydání dokumentu EASA Certification Information 2020-12

Byl vydán dokument EASA Certification Information 2020-12 - Transfer of Supplemental Type Certificates due to change of Company registration for Air Ambulance Technology GmbH.

18.5.2020

Aktualizace Oprávnění Část M - Hlava G

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k řízení zachování letové způsobilosti - Část M - Hlava G. 

Více podrobností naleznete na stránce Opravňování - pověřování organizací a osob.

18.5.2020

Aktualizace Oprávnění Část 145

Byl aktualizován seznam firem oprávněných k údržbě podle Části 145. 

Více podrobností naleznete na stránce Opravňování - pověřování organizací a osob.

23.4.2020

Stanovisko ÚCL k možnosti udělení výjimky pro posunutí začátku platnosti změn Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dne 24.03.2020 vstoupily v platnost změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014, které mimo jiné zavedly nové části Part ML, Part CAO a Part CAMO. Dne 21.04.2020 ÚCL obdržel vyjádření, kdy EASA dává v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 možnost jednotlivým národním úřadům, aby formou udělení výjimky ze základního nařízení posunuly počátek platnosti posledních změn maximálně o 8 měsíců.

6.4.2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech žádat o výjimky ze standardních postupů:

  • při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země
  • při třetím prodloužením ARC letadlu řízenému CAMO/CAO organizací
  • při překročení dvouletého auditního období organizací oprávněných k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti.

Více informací naleznete dále na stránce.