Aircraft

News

6.4.2020

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech žádat o výjimky ze standardních postupů:

  • při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země
  • při třetím prodloužením ARC letadlu řízenému CAMO/CAO organizací
  • při překročení dvouletého auditního období organizací oprávněných k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti.

Více informací naleznete dále na stránce.

30.3.2020

Formuláře související se změnou Nařízení Komise (EU) č.1321/2014

Dnem 24.3.2020 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část M a Část ML. Upozorňujeme na nutnost využívat aktualizované a nové formuláře související s osvědčením kontroly letové způsobilosti (ARC) a vzory pro vytváření programů údržby..

30.3.2020

Informace související se změnou nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

Úřad průběžně doplňuje informace publikované za účelem usnadnění implementace změny nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny aktuální informace naleznete na níže odkazované stránce.

Změna Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

26.3.2020

Vydání EASA SIB 2020-05

Byl vydán EASA SIB 2020-05 - Aircraft Maintenance Programme under Part ML.

24.3.2020

Formuláře pro postupy pro vydávání ARC v souvislosti s Částí ML

Dnem 24.3.2020 vstupuje v platnost Část ML Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014. Všechny potřebné aktualizované formuláře spojené se směrnicí CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem, jsou od 24.3.2020 dostupné.

23.3.2020

Formuláře pro tvorbu programu údržby letadla

Pro snadnější tvorbu programu údržby letadla byly uveřejněny formuláře: