fbpx

News

12. 5. 2021

Seminář instruktorů FI(S)

ÚCL informuje o konání semináře instruktorů FI(S) ve dnech 26. 5. 2021 – 30. 5. 2021. Seminář pořádá on-line Aeroklub Tábor, z.s..

10. 5. 2021

Změny oprávnění

Byly vydány tyto změny těchto oprávnění: CZ.145.0101 společnosti Avionic s.r.o., CZ.CAO.0023 společnosti AGROAIR spol. s r.o., CZ.MG.0060 společnosti Queen Air s.r.o.. Seznamy všech oprávněných organizací

10. 5. 2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0123-E a 2021-0125-E

Byla vydána tato EASA emergency AD: 2021-0123-E pro vrtulníky AS 350 společnosti AIRBUS HELICOPTERS, a 2021-0125-E pro motory M601 společnosti GE AVIATION CZECH.

6. 5. 2021

OOP – Ochranná pásma letiště Chotěboř

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásmá letiště Chotěboř.

4. 5. 2021

Lety s cestujícími na palubě letadel dle pravidel EU

Vzhledem k rozdílným výkladům použitelnosti pravidel EU spojených s lety s cestujícími na palubě uveřejňuje Odbor provozu letadel přehled těchto činností, včetně jejich vymezení dle legislativy EU a potřebných provozních oprávnění. Přehled naleznete na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

3. 5. 2021

Vydání EASA emergency AD 2021-0120-E a EASA Certification Information 2021-20

Bylo vydáno EASA emergency AD 2021-0120-E týkající se letadel ATR 42 a ATR 72 společnosti ATR-GIE AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL, a EASA CI 2021-20 týkající se převodu STC z Aerospace Engineering Solutions Limited na DOA AESGLOBAL Ltd..

3. 5. 2021

Volné služební místo – ředitel/ředitelka odboru právního

Dne 3. 5. 2021 bylo vyhlášeno 1. kolo výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru právního sekce správní a bezpečnostní (ID 150.300, ISoSS 30021642).

30. 4. 2021

Aktualizace seznamu oprávněných organizací

Byla vydána tato oprávnění: CZ.CAMO.0001 společnosti České aerolinie a.s., CZ.CAO.0002 společnosti Air Center One s.r.o.. Seznam všech oprávněných organizací

20.4.2021

Dočasné přerušení/pozastavení KSIS/KSAS

Vzhledem k přetrvávající pandemii COVID 19 Úřad pro civilní letectví vydává postup pro dočasné přerušení/pozastavení činnosti známých dodavatelů pro známé dodavatele a subjekty jmenující známé dodavatele.

27. 4. 2021

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 20. května 2021 uveřejní Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

1 2 3 32