News

26. 9. 2023

Seminář pro provozovatele SPO

Odbor provozu letadel pořádá seminář pro provozovatele SPO se zaměřením na požadavky na obsah provozní příručky a standardních provozních postupů provozovatelů SPO. Seminář se bude konat prezenční a zároveň online formou.

25. 9. 2023

Informace o možném dočasném zpomalení procesu agend spojených s přístupem do Rejstříku trestů (zejm. ověřování spolehlivosti)

Upozorňujeme veřejnost, že dne 8. 10. 2023 je plánováno spuštění nového Informačního systému Rejstříku trestů, přičemž od 4. 10. 2023 začne proces migrace dat ze systému stávajícího. Z důvodu přechodu na nový systém Rejstříku trestů může docházet k technickým problémům při pořizování výpisů a dat z Rejstříku trestů. Očekáváme, že případné potíže s přístupem do Rejstříku trestů mohou trvat […]

21. 9. 2023

Uveřejnění postupu pro schvalování schématu nouzového vybavení (Emergency Equipment List/Layout (EEL))

ÚCL uveřejňuje postup pro schvalování EEL u provozovatelů obchodní letecké dopravy. Postup naleznete na stránce Praktické informace – provoz letadel v části OSTATNÍ DOKUMENTY, PODMÍNKY, POSTUPY A PRAVIDLA.

15. 9. 2023

Aktualizace seznamů pověřených pracovníků OLZ a nezávislého osvědčujícího personálu

Byly uveřejněny aktualizované seznamy pověřených pracovníků OLZ – PPKB a nezávislého osvědčujícího personálu.

13. 9. 2023

Aktualizace Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 4 Podmínek pro pořádání leteckých veřejných vystoupení (CAA-SL-101-n-16). Změny se týkají zejména podmínek vztahujících se k povolení k předvedení leteckého vystoupení. Účinnost změny je od 1. 9. 2023. Aktuální znění podmínek naleznete na této stránce.

13. 9. 2023

Volné služební místo -rada/odborný rada oddělení interoperability odboru navigačních služeb sekce provozní – č. j. 5258-23-110

Dne 13. září bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení interoperability odboru navigačních služeb sekce provozní (ID 412.001, ID ISoSS 30021771) – č.j. 5258-23-110

13. 9. 2023

Volné služební místo -rada/odborný rada oddělení letišť odboru letišť a leteckých staveb sekce provozní – č. j. 5257-23-110

Dne 13. září bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení letišť odboru letišť a leteckých staveb sekce provozní (ID 421.001, ID ISoSS 30021784) – č.j.5257-23-110

12. 9. 2023

Vyhlášení odborného připomínkového řízení k předpisu L 16/I

Odbor vnějších vztahů a speciálních činností ÚCL vyhlašuje odborné připomínkové řízení k návrhu změny č. 14 předpisu L 16/I (Ochrana životního prostředí, Hluk letadel).

7. 9. 2023

Aktualizace seznamu oprávněných organizací (podle Části CAMO)

Byly uveřejněny tyto změny oprávnění: Seznamy všech oprávněných organizací

7. 9. 2023

Oznámení o aktualizaci předpisů

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 7. září 2023 uveřejnilo Ministerstvo dopravy prostřednictvím Letecké informační služby (LIS) následující letecký předpis, resp. jeho změnu:

1 2 3 68