Uveřejnění českého znění rozhodnutí výkonného ředitele agentury EASA – 1. vydání CS-HPT-DSN

20. 5. 2020

Oddělení leteckých předpisů uveřejnilo české znění následujícího rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro bezpečnost letectví:

Rozhodnutí č. 2019/012/R ze dne 23. května 2019, kterým se vydávají Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh úrovňových VFR heliportů umístěných na letištích, která spadají do oblasti působnosti nařízení (EU) 2018/1139 (CS-HPT-DSN – 1. vydání).

Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 24. května 2019.


České znění tohoto rozhodnutí naleznete na stránce Certifikační specifikace v oddílu CS-HPT-DSN.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division