ATM/ANS

10. 7. 2024

Aktualizace směrnice ÚCL-211

Ke dni 4. 8. 2024 vstoupí v platnost změna č. 15 čj. 14122-23-701 Směrnice ÚCL-211 „Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů letové informační služby“.

3. 7. 2024

NOOP – Zrušení LKTRA90 až LKTRA92 a zřízení LKTRA93 až LKTRA96

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se s platností od 20. 2. 2025 ruší dočasně rezervované prostory LKTRA90 Alojzov, LKTRA91 Grygov a LKTRA92 Dobrochov a zřizují dočasně rezervované prostory LKTRA93 Přerov, LKTRA94 Pivín, LKTRA95 Přáslavice a LKTRA96 Troubky.

3. 7. 2024

NOOP – Zrušení nebezpečných prostorů LKD11, LKD13 a LKD14

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se ruší s platností od 20. 2. 2025 nebezpečné prostory LKD11 Chlum, LKD13 Milovany a LKD14 Lesná.

2. 7. 2024

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-n/2019 (Dohled nad řízením změn u poskytovatelů služeb a u organizací pro výcvik řídících letového provozu)

Byla uvěřejněna aktualizace směrnice CAA/S-SP-009-5/2019 ver. 6.0, s účinností od 1. 11. 2024.

27. 6. 2024

Uveřejnění návrhu Plánu výkonnosti ČR na období 2025–2029 (RP4)

Byl uveřejněn návrh Plánu výkonnosti ČR na období 2025 – 2029 (RP4), který zahrnuje výkonnostní cíle v souladu s PRK (EU) 2024/1688 ze dne 12. června 2024, kterým se stanoví výkonnostní cíle na úrovni Unie pro síť uspořádání letového provozu na čtvrté referenčním období od 1. ledna 2025 do prosince 2029. Tento plán je předmětem […]

10. 6. 2024

Uveřejnění aktualizace Postupu pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu

Byla vydána aktualizace metodické pomůcky OLNS – Postup pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu. Tato pomůcka stanovuje postup, podmínky a požadavky Úřadu pro civilní letectví pro schválení organizace provádějící výcvik osob poskytujících informace známému provozu (VO OPI) a je účinná od 1. 7. 2024.

27. 3. 2024

Aktualizace směrnice CAA/S-SP-021-n/2020 (Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR)

Byla uveřejněna aktualizace směrnice CAA/S-SP-021-4/2020 ver. 5.0, s účinností od 15. 4. 2024.

1. 2. 2024

Uveřejnění metodické pomůcky Publikování navigačních výstrah formou zpráv NOTAM

Byla vydána metodická pomůcka oddělení dohledu 1/2023, Publikování navigačních výstrah formou zpráv NOTAM ver. 1.1, s účinností od 1. 2. 2024.

22. 1. 2024

Uveřejnění Postupu pro schválení návrhu letových postupů

Byla vydána metodická pomůcka OLNS – Postup pro schválení návrhu letových postupů s účinností k 1. 4. 2024.

7. 11. 2023

Uveřejnění revize EASA SIB 2022-02R2 – rušení signálu GNSS

Úřad pro civilní letectví upozorňuje, že agentura EASA uveřejnila dne 6. 11. 2023 druhou revizi bezpečnostího bulletinu (SIB) 2022-02R2 “Global Navigation Satellite System Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation”.

Next Page »