Zprovoznění rejstříku provozovatelů bezpilotních systémů (dronů)

4. 12. 2020

Počínaje datem 4. prosince 2020 od 12:00 je možné v testovacím režimu využívat miniweb Úřadu pro civilní letectví https://dron.caa.cz/, který slouží k online registraci provozovatelů bezpilotních systémů a pilotů bezpilotních letadel. V případě, že Vaše registrace proběhne úspěšně a byl Vám doručen doklad o registraci provozovatele, případně doklad o absolvování výcviku, můžete Vaši registraci považovat za platnou.

Pro bližší informace k problematice dronů, resp. registračního nástroje ÚCL, doporučujeme navštívit naše webové stránky https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/, případně https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zakladni-informace-k-miniwebu-ucl-pro-bezpilotni-systemy/.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief