Prodloužení omezení fungování ÚCL

9. 4. 2020

Vzhledem k prodloužení regulačních opatření v České republice jsou omezení provozu prodloužena do 30. 4. 2020. Úřad pro civilní letectví vyjma výkonu státního dozoru na místě a provádění zkoušek personálu funguje a je připraven odbavovat podání svých klientů.

Informace o mimořádném stavu:

Reakce na nouzový stav

Odpovědi na nejčastější dotazy

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief