Aktualizace postupů pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem

25. 2. 2020

Dne 17. února 2020 byla aktualizována směrnice sekce technické CAA-ST-098-9/09 – Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část ML. Změna vstoupí v platnost 24. března 2020.


Související formuláře sekce technické:

  1. CAA/F-ST-183-n/09 – Formulář Oprávnění
  2. CAA/F-ST-185-n/09 – Žádost o vydání/rozšíření Oprávnění dle Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část ML
  3. CAA/F-ST-226-n/14 – Záznam o dokumentační/fyzické kontrole letadla/kontrolní list

budou dostupné až 24. března 2020, kdy vstoupí v platnost.


Směrnice je také dostupná na stránce Směrnice ÚCL.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief