Změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014

18. 3. 2020

ÚCL na základě množících se dotazů informuje, že se změny v závaznosti systému údržbových lhůt spojených se změnou Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, která vstoupí v platnost 24.3.2020, týkají pouze letadel transferovaných (pod působností EASA) a netýkají se tzv. annexovaných letadel (tj. letadel dle Annexu I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139).

U annexovaných letadel zatím nedochází k žádné změně a systém běží dle národní legislativy. ÚCL předpokládá, že se ihned po implementaci Partu ML bude věnovat přiblížení národní legislativy té evropské a v co nejkratší době provede změny obdobného charakteru i u annexovaných letadel.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief