Změny v postupu výběru správních poplatků

15. 6. 2020

Dne 15. 6. 2020 byly publikovány změny v postupu výběru správních poplatků za úkony prováděné Úřadem pro civilní letectví.

Od června 2020 lze provádět platbu správního poplatku bankovním převodem pouze pokud platební údaje obsahují jedinečný variabilní symbol.Tento variabilní symbol bude poplatníkům sdělen nejdříve spolu s provedením prvního úkonu ve věci.

Nově je také možné platit správní poplatky bezhotovostně, a to do výše 5 000 Kč. Bankovní terminál je umístěn v pokladně ÚCL.

Podrobné informace naleznete na stránce: https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief