Uveřejnění poradního oběžníku – lety se sdílenými náklady

1. 7. 2021

Sekce letová ÚCL uveřejňuje poradní oběžník, který se týká tzv. letů se sdílenými náklady. Tento poradní oběžník obsahuje podmínky , které ÚCL považuje za přijatelný způsob vyhovění požadavkům pro provádění těchto letů dle čl. 6, odst. 4a, písm. a) nařízení (EU) č. 965/2012, čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/395 a čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/1976. Dokument naleznete na stránce – Provoz\Praktické informace.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department